ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
Pack 4Best Seller
บันทึกทุกบทเพลงฮิตของ 4 ศิลปินร็อคเพื่อชีวิตระดับตำนาน คาราบาว, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, บอดี้สแลม, เสก โลโซ
ธารดอกท้อBest Seller
หนึ่งองค์ชาย หนึ่งแม่ทัพ หนึ่งเสนาบดี สามีที่ดีควรเป็นผู้ใด
เจ้าสาวยอดรักBest Seller
โคแก่อย่างเขา ต้องได้เจ้าสาวเป็นเธอเท่านั้น!
ฤทธิ์รักพันใจBest Seller
เขาจะทำอย่างไรดี เมื่อความรักออกฤทธิ์พันหัวใจเอาไว้จนดิ้นไม่หลุด ใจหนึ่งอยากรวบหัวรวบหางเธอ อีกใจก็ไม่อยากเป็นสมภารกินไก่วัด เงาในอดีตจะเลือนหายเมื่อไร เขาจะเปิดรับรักครั้งใหม่ได้หรือไม่
ผู้หญิงขายไข่Best Seller
งานของเธอ คือแต่งงานกับเขาแค่ในนาม งานของเขา คือเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นภรรยาโดยแท้จริง
พระพายเจ้าเอยBest Seller
เขาคือคนที่เธอรัก แต่เขากลับหายไปพร้อมกับความเชื่อใจ
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และการจัดประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม การวิเคราะห์สรุปประเด็นเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
คู่มือสอบบุคลากร กรมป่าไม้
ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใน เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
คู่มือสอบอาสาสมัคร (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2650-2564 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน ฯลฯ
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>