ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อนาคตสำเร็จได้จากการออกแบบชีวิตให้เป็นตั้งแต่วัยหนุ่มสาว
คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย นิติศาสตร์ สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย
ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 พระราชบัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการบริหารอารมณ์ภาคปฏิบัติ ที่มาจากประสบการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง
ประกอบด้วย Aptitude Test, Attitude Test, Personality Test, ภาษาอังกฤษ, ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง, จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และอื่น ๆ อีกมากมาย
กู่มี่เอิน ต้าเจี่ยผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 2
ก้าวแรกสู่ความยิ่งใหญ่...จะทำให้เธอต้องพบเจอกับสิ่งใดต่อจากนี้
ไทเฮาสลับร่าง พร่าพร่างยั่วยวน
หนึ่งวิญญาณ สองร่าง เรื่องราวสลับซับซ้อน...
อ้อนรักคุณแม่แก้ขัด
ผู้ชายอะไร อ่อยหนัก อ่อยแรง อร่อยได้ทุกสองนาที
เติมรักให้เต็มใจ
ความบังเอิญ...ทำให้เธอต้องใกล้ชิดกับเขา แต่การที่เขายัดเยียดตัวเองให้เธอเลี้ยงดูนั้น...ตั้งใจล้วน ๆ
แสนรักสลักใจHot!
เมื่อคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกัน...แม้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้น เขาก็จะไม่ยอมปล่อยเธอไป
เกี่ยวก้อยกามเทพ Hot!
อ่อยมา ก็อ่อยไป รักมา ก็รักไป ไม่โกง!
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>