ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
Acoustic RockBest Seller
จัดหนักทุกเพลงอะคูสติคฮิตติดชาร์ท และเพลงร็อคที่ดีที่สุดตลอดกาล
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกอบด้วย พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553, ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วย การสอบบัญชีรวมถึงมาตราฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเลิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ฯลฯ
เล่ห์พิศวาสอสูร
เล่ห์พันผูกเกิดพิศวาส หลอมใจเธอกับเขาให้ได้ครองคู่
ร้อยรักกฤตนัยBest Seller
ถ้ารักจงอย่าเก็บไว้ บอกออกไปให้เธอรู้
เกร็ดภาษา หนังสือไทย (ฉบับปรับปรุง)
ที่มาของถ้อยคำ สำนวน ภาษิต คำพังเพย และหลากเรื่องน่ารู้
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>