ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม
ประกอบด้วย ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ ภาษาไทย 25 ข้อ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 ข้อ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 25 ข้อ กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน 20 ข้อ
คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>