ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
English For Job Applications Second Edition +CD
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลที่กำลังหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน กองทัพอากาศ
วิชาพื้นฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ พร้อมเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสอบการเงินและการบัญชี กองทัพอากาศ
วิชาพื้นฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย การเงินและบัญชีและการตรวจสอบภายใน ด้านองค์กรและธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวช. ปวส.
ประกอบด้วย วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง
สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา ม.4 ม.5 และ ม.6 อย่างครบถ้วน แนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ 9 วิชาสามัญโดยเฉพาะ
Reverse Hybrid กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น
ค้นหาเทคนิค ทำกำไรในแบบของคุณ!! เผยแนวการเล่นหุ้นแบบกลับหัว ให้คุณได้ฉุกคิด และปรับใช้ทำกำไรในแบบของคุณ
คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ประกอบด้วย วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) รวมข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ
เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ใหม่ล่าสุด! ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>