ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :

e-Books

e-book ตำราวิชาการ ลด 20%
ทั้งหมด : 103 รายการ
รวบรวมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แยกเป็นหมวดวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี
หนังสือ
220.00 บาท
198.00 บาท
e-books(PDF) ?
123.20 บาท
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
73.00 บาท
65.70 บาท
e-books(PDF) ?
58.40 บาท
รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาช่างยนต์ ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้ที่ต้องการเป็นช่างไฟฟ้ารถยนต์ และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสมปอง คงนิ่ม
หนังสือ
270.00 บาท
243.00 บาท
e-books(PDF) ?
151.20 บาท
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับสัญลักษณ์การจราจร รวมทั้งข้อควรรู้ในการใช้ถนน พร้อมทั้งแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดไว้ครบทุกหมวด
ผู้เขียนสมปอง คงนิ่ม
หนังสือ
120.00 บาท
108.00 บาท
e-books(PDF) ?
67.20 บาท
ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
หนังสือ
220.00 บาท
198.00 บาท
e-books(PDF) ?
127.20 บาท
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
79.00 บาท
71.10 บาท
e-books(PDF) ?
63.20 บาท
เจาะลึก!! เนื้อหาวิชาหลักที่ต้องใช้สอบ วิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการจัดการสมัยใหม่ ข้อสอบเสมือนจริง 200 ข้อ อ่านเข้าใจง่าย ใช้สอบได้เลย
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF) ?
140.00 บาท
เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหาโดยมีรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และสามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนังสือ
198.00 บาท
178.20 บาท
e-books(PDF) ?
111.20 บาท
เจาะลึกทุกประเด็นอัดแน่นทุกเทคนิคพิชิตข้อสอบ Error Identification
หนังสือ
199.00 บาท
179.10 บาท
e-books(PDF) ?
111.20 บาท
สรุปเข้ม ครบทุกประเด็น Grammar แบไต๋ Tips เจ๋ง ๆ ที่ช่วยพิชิตข้อสอบไวยากรณ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF) ?
140.00 บาท
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
77.00 บาท
69.30 บาท
e-books(PDF) ?
61.60 บาท
หนังสือสรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย รวมข้อสอบและตัวอย่างที่น้อง ๆ ต้องมีไว้ พร้อมเทคนิคการจดจำอย่างง่าย เพื่อพิชิตทุกสนามสอบ
หนังสือ
299.00 บาท
269.10 บาท
e-books(PDF) ?
167.20 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF) ?
143.20 บาท
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF) ?
140.00 บาท
การบัญชีบริษัทจำกัด รหัสวิชา 2201-2003 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ลำดับที่ 124
หนังสือ
94.00 บาท
84.60 บาท
e-books(PDF) ?
75.20 บาท
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF) ?
140.00 บาท
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือ
220.00 บาท
198.00 บาท
e-books(PDF) ?
127.20 บาท
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
185.00 บาท
166.50 บาท
e-books(PDF) ?
103.20 บาท
เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
หนังสือ
330.00 บาท
297.00 บาท
e-books(PDF) ?
184.00 บาท
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ
150.00 บาท
135.00 บาท
e-books(PDF) ?
87.20 บาท
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ
185.00 บาท
166.50 บาท
e-books(PDF) ?
103.20 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)