ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
facebooktwitterg+se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.0-2739-8000

ส่วนลดพิเศษ

Happy Kids' Month
ทั้งหมด : 18 รายการ
แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียนสำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยภาพ 4 สีสวยงาม ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ปูพื้นฐานสู่ระดับประถมศึกษา
หนังสือ
165.00 บาท
148.50 บาท
แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียนสำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยภาพ 4 สีสวยงาม ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ปูพื้นฐานสู่ระดับประถมศึกษา
หนังสือ
165.00 บาท
148.50 บาท
แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียนสำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยภาพ 4 สีสวยงาม ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ปูพื้นฐานสู่ระดับประถมศึกษา
หนังสือ
185.00 บาท
166.50 บาท
แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียนสำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยภาพ 4 สีสวยงาม ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ปูพื้นฐานสู่ระดับประถมศึกษา
หนังสือ
185.00 บาท
166.50 บาท
แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียนสำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยภาพ 4 สีสวยงาม ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ปูพื้นฐานสู่ระดับประถมศึกษา
หนังสือ
185.00 บาท
166.50 บาท
แบบฝึกเสริมนอกห้องเรียนสำหรับอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยภาพ 4 สีสวยงาม ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ปูพื้นฐานสู่ระดับประถมศึกษา
หนังสือ
185.00 บาท
166.50 บาท
สมองซีกขวาควบคุม ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และมิติสัมพันธ์
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกซ้ายควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกขาวควบคุม ความสามารถด้าน ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และมิติสัมพันธ์
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกซ้ายควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกขวาควบคุม ความสามารถด้าน ความคิดสร้างสรรค์ จินตนสการ และมิติสัมพันธ์
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง ?
97.50 บาท
สมองซีกซ้ายควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกขวาควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกซ้ายควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกซ้ายควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกซ้ายควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกขวาควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
สมองซีกซ้ายควบคุม ความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และความจำ
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)