ทั่วไป
แบบคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์
 
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
แบบคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742662110 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 212 x 294 x 4 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาว-ดำ (สีเดียว) / สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์: I.Q.Book Center
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ที่ได้พบปัญหาและได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อได้ให้แบบคัดกรองที่เป็นมาตรฐาน ที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้ในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องให้ถูกทาง ตรงตามลักษณะความบกพร่อง ความรุนแรงของปัญหาของเด็กแต่ละคน
สารบัญ
- คำแนะนำการใช้แบบคัดกรอง
- แบบสำรวจความสามารถในการรับและแปลผลข้อมูล (ครป.) กระดาษคำตอบพร้อมเกณฑ์ตัดสิน
- แบบสำรวจปัญหาในการเรียนรู้เฉพาะด้าน (ปรด.) ด้านการอ่าน ด้านการเขียนและการสะกดคำ ด้านคณิตศาสตร์ กระดาษคำตอบพร้อมเกณฑ์
ตัดสิน
- แบบทดสอบการอ่าน และการสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- แบบสำรวจลีลาในการเรียนรู้ (สลร.) ลีลาการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามลีลาการเรียนรู้ กระดาษคำตอบพร้อมเกณฑ์ตัดสิน
- แบบสำรวจพหุปัญญา (สปญ.) ท่านเก่งด้านใด กระดาษคำตอบพร้อมเกณฑ์ตัดสิน
- แบบสำรวจสมองซีกซ้าย-ซีกขวา คุณเป็นคนสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา
- แบบสำรวจตรวจสอบรายการในการคัดแยกเด็กปัญญาเลิศ ตอนที่ 1 สำหรับครู, ตอนที่ 2 สำหรับผู้ปกครอง, ตอนที่ 3 สำหรับนักเรียน
- แบบประเมินทักษะสำหรับเด็กออทิสติก
- แบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับการคัดเลือกเด็กปัญญาอ่อน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4