ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
เกมเพื่อการศึกษา
เกมบิงโกกล่อง

เกมบิงโกกล่อง

Big Game Bingo A Complete Set
ราคาพิเศษ
62.00 บาท
เกมบิงโกกล่อง
ข้อมูลโดยสังเขป
บิงโก

กติกาการแข่งขัน

    ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง จะต้องเป็น "ผู้ขานเบี้ย" ซึ่งจะเขย่าและประกาศ เมื่อเบี้ยในกล่อง (75 อัน)
ออกมาทีละอัน เช่น เบี้ยที่เขย่าออกมาคือ 15 ผู้เล่นคนใดที่มีหมายเลขนี้ ในบัตร "บิงโก" (บัตรสั้น)
ของตนก็จะหยิบเบี้ยเปล่าวางไว้ในช่องนั้น
    จากนั้นก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมีเบี้ยเปล่าวางในบัตร "บิงโก" ของตนเหมือนกับตัวอย่าง 6 ตัวอย่างนี้ อันใดอันหนึ่ง ผู้เล่นผู้นั้นก็ประกาศว่า "บิงโก" การเล่นในเกมนั้นก็จะจบลง
จากนั้นก็จะมีการนับคะแนนตามที่ปรากฎในแถวนั้น โดยที่ "ผู้ประกาศเบี้ย" จะทำการตรวจสอบกับเบี้ยที่ประกาศมาแล้ว ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันผู้นั้นก็เป็นผู้ชนะ

    Free หมายถึง ช่องที่ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิวางเบี้ยได้ทันทีที่เริ่มการแข่งขัน
    วงกลมดำ หมายถึง เบี้ยว่างสำหรับวางในบัตรบิงโก

ตัวอย่างที่ 1 เป็นแถวตั้งตรงทั้งแถว
ตัวอย่างที่ 2 เป็นแนวยาวขนานทั้งแถว
ตัวอย่างที่ 3 เป็นแถวทแยงมุม (ซ้าย)
ตัวอย่างที่ 4 เป็นแถวทแยงมุม (ขวา)
ตัวอย่างที่ 5 เป็นรูปมุม 4 มุมใหญ่
ตัวอย่างที่ 6 เป็นรูปมุม 4 มุมเล็ก

    บัตรบอกหมายเลข "บิงโก" (บัตรยาว) นั้นใช้สำหรับ "ผู้ประกาศเบี้ย" ใช้วางเบี้ยที่ประกาศแล้วเท่านั้น
เพื่อใช้ตรวจสอบกับผู้เล่นที่ "บิงโก" ในกรณีที่มีผู้เล่น "บิงโก" พร้อมกันหรือมากกว่า 2 คน "ผู้ประกาศเบี้ย" จะทำการตรวจเบี้ยและนับคะแนนให้ทุก ๆ คนที่ "บิงโก" ผู้เล่นที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ

(ชมภาพตัวอย่างการเล่นได้ในภาพขยาย)
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8851631090234
ขนาด: 310 x 226 x 35 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
Big Game Bingo A Complete Set
ราคาพิเศษ
62.00 บาท
62.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4