ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าตูม สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สาขาที่ 510
การพัฒนาตนเอง
7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง : The 7 Habits of Highly Effective People

7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง : The 7 Habits of Highly Effective People

บทเรียนทรงพลัง เพื่อการแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล
หนังสือ
370.00 บาท
351.50 บาท
7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง : The 7 Habits of Highly Effective People
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749325753xxx (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 149 x 229 x 28 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2012
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe 7 Habits of Highly Effective People
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: FranklinCovey Company
เนื้อหาโดยสังเขป
    นี่คือหนังสือยอดเยี่ยมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ ภายในเล่มผู้อ่านจะได้สัมผัสกับบทเรียนทรงพลัง เพื่อการแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล จากผลงานอันทรงคุณค่าของ "ดร.สตีเฟน โควีย์" ที่ได้ถ่ายทอด "แก่นความคิด" ที่จะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำส่วนบุคคลและส่วนรวมอย่างยิ่งยวด ดังตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ ประเทศเกาหลีใต้ที่ได้เห็นความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ นำไปบรรจุเป็นหนึ่งในวิชาเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งขยับขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของทวีปเอเชีย ทั้งห่างหลายๆ ประเทศ ที่เคยมีความรุ่งเรืองมาก่อนอย่างไม่เห็นฝุ่น

    "7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง" ไม่ใช่สูตรปลุกใจที่จะเสนอคำตอบสำเร็จรูปด่วนทันใจ จัดเรียงเป็นข้อๆ แก่ผู้อ่าน แต่เป็นหนังสือที่เน้นการพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ความสำเร็จที่แท้จริงจะเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในใจตน มิใช่การไขว่คว้าหาสมบัติสิ่งของ การสะสมซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข หากแต่เป็น...การชนะใจตนเอง!
สารบัญ
ภาค 1 กรอบความคิดและหลักการ
- จากภายในออกสู่ภายนอก
- อุปนิสัย 7 ประการ-ภาพรวน

ภาค 2 ชัยชนะส่วนตน
- โปรแอกทีฟ
- เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ
- ทำสิ่งที่สำคัญก่อน

ภาค 3 ชัยชนะในสังคม
- กรอบความคิดแห่งการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- คิดแบบชนะ/ชนะ
- เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
- ผนึกพลังประสานความต่าง

ภาค 4 การเติมพลังชีวิต
- ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ
- จากภายในออกสู่ภายนอก อีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
- หนึ่งในหนังสือทรงอิทธิพลที่สุดของโลก Worldwide Best Seller
- ได้รับการแปลกว่า 38 ภาษา
- ฉลองยอดขายกว่า 20 ล้านเล่ม!
คำนิยม
"7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง" เป็นหนังสือที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดและหลักการในการปฏิบัติตามลักษณะนิสัยที่ดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติประสบความสุขและความสำเร็จอย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตส่วนบุคคลและการทำงาน อุปนิสัยทั้ง 7 ของผู้มีประสิทธิผลยิ่ง ครอบคลุมสาระสำคัญของการเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการเป็นผู้มีมโนธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถผนึกพลังร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
"ผมไม่เคยรู้จักครูหรือที่ปรึกษาคนไหน ในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิผลส่วนบุคคล ที่จะสร้างความฮือฮาการตอบสนองในเชิงบวกอย่างล้นหลาม หนังสือเล่มนี้ประมวลปรัชญาแห่งหลักการของโควีย์ ผมเชื่อว่า ใครที่ได้อ่านจะเข้าใจถึงการตอบรับอย่างเหลือล้นที่ผมกับคนอื่นๆ มีต่อคำสอนของ ดร.โควัย์"จอห์น เพ็พเพอร์ ประธานบริษัท พร็อกเตอรื แอนด์ แกมบิล
"หนังสือเล่มนี้เร้าใจ ปลุกความคิด ผมหยิบมาอ่านทบทวนบ่อยครั้ง"ริชาร์ด เอ็ม. ดีวอส, ประธานบริษัทแอมเวย์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
บทเรียนทรงพลัง เพื่อการแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล
หนังสือ
370.00 บาท
351.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4