ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ

เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ฯลฯ
หนังสือ
160.00 บาท
144.00 บาท
e-books(PDF) ?
119.00 บาท
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ" เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ ประเภทแม่พิมพ์ตัดโลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ และการสร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมมีตัวอย่างประกอบ บทสรุป และคำถามม้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ
บทที่ 2 ประเภทแม่พิมพ์ตัดโลหะ
บทที่ 3 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
บทที่ 4 การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
บทที่ 5 การร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832934 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :