ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
facebooktwitterg+se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.0-2739-8000

e-Books

e-book ลด 20%
ทั้งหมด : 5 รายการ
รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมศาลยุติธรรม ฉบับปัจจุบัน ปี 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเป็นปัจจุบัน
e-books(PDF) ?
185.00 บาท
148.00 บาท
รวมเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาว่าความถามพยานและจัดทำเอกสารในส่วนที่ต้องใช้ในการทดสอบความรู้ และใช้ทางการทำงานด้านกฎหมายที่สำคัญๆ
e-books(PDF) ?
35.00 บาท
28.00 บาท
วิชาว่าความถามพยานและจัดทำเอกสารเป็นหนึ่งในวิชาที่นักกฎหมายต้องศึกษาและมีเพียงไม่กี่ประเภทของเนื้อที่ทำการศึกษาถูกนำมาใช้ทดสอบความรู้ในระดับต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมเฉพาะที่สำคัญและจำเป็นต่อการสอบ
e-books(PDF) ?
40.00 บาท
32.00 บาท
วิชาว่าความถามพยานและจัดทำเอกสารเป็นหนึ่งในวิชาที่นักกฎหมายต้องศึกษาและมีเพียงไม่กี่ประเภทของเนื้อที่ทำการศึกษาถูกนำมาใช้ทดสอบความรู้ในระดับต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมเฉพาะที่สำคัญและจำเป็นต่อการสอบ
e-books(PDF) ?
50.00 บาท
40.00 บาท
วิชาว่าความถามพยานและจัดทำเอกสารเป็นหนึ่งในวิชาที่นักกฎหมายต้องศึกษาและมีเพียงไม่กี่ประเภทของเนื้อที่ทำการศึกษาถูกนำมาใช้ทดสอบความรู้ในระดับต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมเฉพาะที่สำคัญและจำเป็นต่อการสอบ
e-books(PDF) ?
55.00 บาท
44.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)