ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :

e-Books

e-book ลดสูงสุด 25%
ทั้งหมด : 6 รายการ
หลักการแปล
เรียนรู้หลักการแปล เพื่องานแปลที่คงความหมายของต้นฉบับไว้ได้ครบถ้วนและเที่ยงตรง
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF) ?
105.00 บาท
ตำราภาษาไทยมีจำกัดมากโดยเฉพาะตำราสำหรับวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้นักศึกษามีโอกาสทำความเข้าใจทางด้านเนื้อหาได้อย่างจำกัด วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการ
e-books(PDF) ?
120.00 บาท
90.00 บาท
ตำราเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET เล่มนี้ แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน และแสดงตัวอย่างวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Microsoft Visual Studio โดยใช้เฟรมเวิร์ค ASP.NET
e-books(PDF) ?
190.00 บาท
142.50 บาท
หนังสือความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
e-books(PDF) ?
180.00 บาท
144.00 บาท
เรียนรู้หลักการแปล เพื่องานแปลที่คงความหมายของต้นฉบับไว้ได้ครบถ้วนและเที่ยงตรง
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF) ?
105.00 บาท
เศรษฐมิติเป็นวิชาที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งยังช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถปิดช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานทางเศรษฐศาสตร์
e-books(PDF) ?
170.00 บาท
127.50 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)