ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
facebooktwitterg+se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.0-2739-8000

e-Books

e-book ลดราคาพิเศษ
ทั้งหมด : 8 รายการ
โลกของธุรกิจปัจจุบัน อยู่ในยุคไร้พรมแดน ทุกธุรกิจล้วนมีโอกาสขยายขอบข่ายไปยังทั่วทุกมุมโลกซึ่งก็แน่นอนว่า การแข่งขัน กฎกติกา และกฎระเบียบต่างๆ
e-books(PDF) ?
225.00 บาท
180.00 บาท
ความรู้ที่เป็นศักยภาพในการแข่งขันที่อยู่ภายในองค์กรของท่านที่เห็นๆ กันอยู่อย่างชัดแจ้งนั้น ถูกจัดการให้เกิดการเสริมแรงเสริมความสามารถในเชิงธุรกิจแล้วหรือยัง ?
e-books(PDF) ?
199.00 บาท
159.20 บาท
ปัจจัยที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานในหลายๆ หน้าที่งานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดจำหน่ายฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินรวมถึงฝ่ายระบบสารสนเทศ
e-books(PDF) ?
215.00 บาท
172.00 บาท
ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด
เพิ่มพลังการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ด้วยสุดยอดกลยุทธ์ทางการตลาด! หนังสือที่ผู้ประกอบการและผู้สนใจโลจิสติกส์ต้องอ่าน!
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
e-books(PDF) ?
95.20 บาท
การบริหารความเสี่ยง
คู่มือ...พิชิตความเสี่ยง อย่างง่าย ๆ และได้ผล
หนังสือ
105.00 บาท
99.75 บาท
e-books(PDF) ?
68.00 บาท
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : Conflict Management
คู่มือ...พิชิตความขัดแย้ง ด้วยวิธีง่าย ๆ และใช้ได้จริง
หนังสือ
115.00 บาท
109.25 บาท
e-books(PDF) ?
76.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)