ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
facebooktwitterg+se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.0-2739-8000

e-Books

e-book ราคาพิเศษ 59 บาท
ทั้งหมด : 3 รายการ
การสืบสวนให้สิ้นกระแสความ ปราศจากข้อสงสัย....... ตา รวจสอบสวนสืบสวน ทา ขนั้ ตอนนี้ เมอื่ ไหร่ ? ทำหลังจากรับเรื่องแจ้งความหรือทำหลังคดีความเสร็จสิ้น
ผู้เขียนน.วงศ์ใหญ่
e-books(PDF) ?
69.00 บาท
59.00 บาท
ห่วยนี้สังคมไทยกินแหลกแก้ได้อย่าตอแหล เพื่อหาวิธีการเรียนการสอนภาษาให้เหมาะแก่เด็กไทย ซึ่งแนวความคิดตามหนังสือจากความเห็นของครูฝรั่ง ที่จับถึงปัญหาของสังคมไทย ที่แม้แต่คนไทยด้วยกันมองออก
ผู้เขียนน.วงศ์ใหญ่
e-books(PDF) ?
69.00 บาท
59.00 บาท
เมียฝรั่งตำแหน่งที่หญิงไม่ยอมปฏิเสธ .... ก่อนเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า ขอให้หญิงไทยลงทุน หยิบอีบุ๊คเล่มนี้มาอ่าน เผื่อจะเป็นอีกบทเรียนอีกหน้าที่จะช่วยให้การตัดสินใจเดินตามล่าหาฝรั่งหนุ่มตาน้ำข้าว
ผู้เขียนน.วงศ์ใหญ่
e-books(PDF) ?
89.00 บาท
59.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)