ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ขยายวันช็อป งานหนังสือออนไลน์ซีเอ็ด วันนี้ – 31 พ.ค. 64 สำรวจโปร คลิก Flash sale ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก พบสินค้าสุดฮิต Cashflow Games เกมคนอยากรู้เรื่องเงินต้องเล่น เพียง 2,559 บาท คลิก DIY ไปกับชุด STEM ต่อสนุก ลด 50 % ทุกชิ้น คลิก ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการอ่านและการเขียน คลิก
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :

e-Books

ebook มติชน ชุด เกษตร ราคา 249 บาท
ทั้งหมด : 9 รายการ
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลที่กำลังหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน
หนังสือ
290.00 บาท
246.50 บาท
e-books(PDF) ?
250.00 บาท
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หนังสือ
200.00 บาท
170.00 บาท
e-books(PDF) ?
170.00 บาท
ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (PDF)
หนังสือความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
e-books(PDF) ?
270.00 บาท
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านการบัญชี (PDF)
ปัจจุบันตำราด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี (accounting information systems) และระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (enterprise resource planning หรือ ERP) ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากมักจะมีเนื้อหาและจุดเด่น
e-books(PDF) ?
370.00 บาท
ภาษากฎหมายไทย
เนื้อหากล่าวถึงวรรณกรรมยุคโบราณของไทย วรรณกรรมกฎหมายของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้พิเคราะห์พิจารณ์แง่มุมต่าง ๆ ทางด้านภาษากฎหมายไว้อย่างลึกซึ้งแหลมคม ผสมไว้ด้วยอารมณ์ขันในบางคราว
หนังสือ
220.00 บาท
209.00 บาท
e-books(PDF) ?
190.00 บาท
English for Work
หนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการหางานทำ และ/หรือเพื่อพัฒนาการทำงานในสำนักงาน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF) ?
140.00 บาท
หลักการแปล
เรียนรู้หลักการแปล เพื่องานแปลที่คงความหมายของต้นฉบับไว้ได้ครบถ้วนและเที่ยงตรง
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF) ?
140.00 บาท
โสต ศอ นาสิกวิทยา (PDF)
ตำราที่สามารถหาความรู้เกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก อย่างเข้าใจง่าย
e-books(PDF) ?
130.00 บาท
การวิเคราะห์แบบจำลอง (PDF)
การจำลองสถานการณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
e-books(PDF) ?
310.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)