ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
ก้าวอย่างง่าย วิจัยหน้าเดียว

ก้าวอย่างง่าย วิจัยหน้าเดียว

 
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
ก้าวอย่างง่าย วิจัยหน้าเดียว
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมขั้นตอนวิธีการทำวิจัยหน้าเดียวไว้อย่างง่าย ๆ เป็นระบบ   โดยการชวนให้ลงมือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยการตอบคำถามหลัก 5 คำถาม ทำทำไม   ใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน   มีขั้นการดำเนินการอย่างไร   และจะตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างไร   เมื่อทราบผลแล้วจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างอีก   ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ได้ให้เนื้อหาอย่างดีแล้วในเล่ม   ที่จะช่วยเป็นแนวทางให้กับครู   อาจารย์   ที่ประสงค์จะทำวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย ๆ
สารบัญ
ตอนที่ 1 เกริ่นนำ
ตอนที่ 2 ขั้นตอนการทำวิจัยหน้าเดียว
ขั้นที่ 3 ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว
ขั้นที่ 4 สรุป
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประวัติผู้เขียน

ประกอบ มณีโรจน์

การศึกษา
- กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
- ศษ.บ. (เกียรตินิยมยอดเยี่ยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ตำแหน่ง
- ศึกษานิเทศก์ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749275624 (ปกอ่อน) 70 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 142 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์B.E.C., สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2005
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4