ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย ม.1-2-3

หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย ม.1-2-3

 
หนังสือ
89.00 บาท
84.55 บาท
หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย ม.1-2-3
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ เสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย ม.1-2-3 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง) ของกระทรวงศึกษาธิการครบทุกบท ทุกเรื่อง ทั้งทักษสัมพันธ์ และหลักภาษาไทย ใน ท 101, ท 102, ท 203,ท 204, ท 305, ท 306 อันประกอบด้วย ปวช. ทั้ง พาณิชยการ และช่างกล - เทคโนฯ พร้อมเฉลย
สารบัญ
ภาษาไทย ท 101 ท 102
ทักษสัมพันธ์ เล่ม 1
บทที่ 1 ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร
บทที่ 2 สัตวาภิธาน
บทที่ 3 นิด ๆ หน่อย ๆ
บทที่ 4 บทละครรำ เรื่อง พระร่วง
บทที่ 5 พระยาพิชัยดาบหัก
ฯลฯ
หลักภาษาไทย 1
บทที่ 1 เสียงในภาษา
บทที่ 2 อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร
บทที่ 3 ไตรยางค์
บทที่ 4 ประโยค และการสื่อสาร
บทที่ 5 การจำแนกคำในภาษาไทย
ฯลฯ
ภาษาไทย ท 203 ท 204
ทักษสัมพันธ์ เล่ม 2
บทที่ 1 พ่อแม่รังแกฉัน
บทที่ 2 นิทานเทียบสุภาษิต
บท-ที่ 3 ตาลโตนด
บทที่ 4 ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ
บทที่ 5 พระอภัยมณี
ฯลฯ
หลักภาษาไทย 2
บทที่ 1 คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย
บทที่ 2 คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย (ต่อ)
บทที่ 3 ประโยคที่ใช้สันธาน
บทที่ 4 ประโยคที่มีส่วนขยาย
บทที่ 5 เครื่องหมายวรรคตอนในหนังสือไทย
ฯลฯ
ภาษาไทย ท 305 ท 306
ทักษสัมพันธ์
บทที่ 1 สมเด็จเจ้าแตงโม
บทที่ 2 รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ล้ม
บทที่ 3 ธรรมจริยา : ความสัตย์สุจริต
บทที่ 4 ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายงามพบพ่อ
บทที่ 5 เมตตา กรุณา
ฯลฯ
หลักภาษาไทย 3
บทที่ 1 คำ
บทที่ 2 กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ
บทที่ 3 การสังเกตลัษณะของคำที่เป็นคำไทยแท้กับคำทีมาจากภาษาอื่น
บทที่ 4 การสะกดคำให้ถูกต้อง
บทที่ 5 ประโยคทีซับซ้อนยิ่งขึ้น
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747426765 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2002
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
89.00 บาท
84.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4