ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อุดมศึกษา
การบริหารการตลาด: การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ

การบริหารการตลาด: การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ

 
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
การบริหารการตลาด: การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ การบริหารการตลาด เล่มนี้ เขียนขึ้นจากแรงดลใจของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสสอนวิชา'การบริหารการตลาด'ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2513 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรกในปี 2514 หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงหลายครั้ง โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันกับเหตุการณ์ ได้เพิ่มเติมเนื้อหา และเพิ่มบทใหม่หลายบท เช่น ระบบสารสนเทศการตลาด กลยุทธ์การตลาด และตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อให้โครงสร้างและหัวข้อเรื่องสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำบทความและกรณีศึกษาเสริมในท้ายบท เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการเรียนการสอนวิชาการบริหารการตลาด
สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 การบริหารการตลาด

 • บทที่ 2 ระบบสารสนเทศการตลาดและการวิจัยตลาด

 • บทที่ 3 ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค

 • บทที่ 4 ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค

 • บทที่ 5 การวัดและการพยากรณ์ความต้องการตลาด

 • บทที่ 6 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย

 • บทที่ 7 กลยุทธ์การตลาด

 • บทที่ 8 การบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ

 • บทที่ 9 การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่

 • บทที่ 10 การบริหารราคา

 • บทที่ 11 การบริหารช่อวทางการจัดจำหน่าย

 • บทที่ 12 การกระจายผลิตภัณฑ์

 • บทที่ 13 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาดโดยตรง

 • บทที่ 14 การโฆษณา

 • บทที่ 15 การบริหารงานขาย

 • ฯลฯ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา
  - B.A. (Marketing) Oklahoma University: M.S. (International Business) University of California, Los Angeles, U.S.A.
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการบริษัทวอร์คเกอร์ ฟุตแวร์ จำกัด ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และประธานก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ยู ซี แอล เอ
  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745719447 (ปกอ่อน) 270 หน้า
  ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
  น้ำหนัก: 515 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2005
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :
   
  หนังสือ
  250.00 บาท
  237.50 บาท
  facebook twitter g+ se-ed.com
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4