อุดมศึกษา
หลักการประกอบอาหาร
 
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
หลักการประกอบอาหาร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745374482 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์: เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2004
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 10 บท บทที่ 1 กล่าวถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเตรียมอาหาร บที่ 2 กล่าวถึงเทคนิคพื้นฐานในการประกอบอาหาร บทที่ 3 - 8 กล่าวถึงอาหารต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ธัญชาติและแป้ง น้ำตาล ไขมันและน้ำมัน บที่ 9 เป็นเรื่องเครื่องเทศ และ บทที่ 10 เป็นเรื่องเครื่องปรุงรส หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนทางด้านอาหารและโภชนาการ การโรงแรม และภัตตาคาร ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนและยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ภัตตาคาร ตลอดจนในสถาบันต่าง ๆ
สารบัญ
1.อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเตรียมอาหาร
2.เทคนิคพื้นฐานในการประกอบอาหาร
3.เนื้อสัตว์
4.ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
5.ผักและผลไม้
6.ธัญชาติและแป้ง
7.น้ำตาล
8.ไขมันและน้ำมัน
9.เครื่องเทศ
10.เครื่องปรุงรส
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ อบเชย วงศ์ทอง
การศึกษา
-วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Diploma ด้าน Applied Nutrition จาก University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
-วท.ม.(โภชนศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
งานเขียน
-เมนูอาหารลดน้ำหนัก
-รวมสูตรอาหารจานเดียวรักลูก
-รวมสูตรอาหารผักรักลูก
-โภชนศาสตร์ครอบครัว
ที่ทำงาน
-ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4