ศาสนา
บทสวดมนต์ (พร้อมคำแปลและคำบาลี)
ตามระเบียบวาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
7.00 บาท
6.65 บาท
บทสวดมนต์ (พร้อมคำแปลและคำบาลี)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745282551 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 93 x 126 x 3 มม.
น้ำหนัก: 30 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์: อักษราพิพัฒน์, บจก.
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมบทสวดมนต์ที่สำคัญๆ ไว้มากมาย อาทิเช่น บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนในตอนเช้า และบทสวดมนต์ในวันสุดสัปดาห์ บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับเด็กอนุบาล พิธีไหว้ครู บทสวดมนต์ก่อนนอน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน คำอาราธนาศีล 5 คำบูชาพระรัตนตรัย
และอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้ศึกษาปฏิบัติ เพื่อเป็นสิริมงคงแก่ชีวิตและครอบครัว
สารบัญ
- บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนในตอนเช้า และบทสวดมนต์ในวันสุดสัปดาห์
- บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับเด็กอนุบาล
- พิธีไหว้ครู
- บทสวดมนต์ก่อนนอน
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน
- คำอาราธนาศีล 5
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- บทอาราธนาพระปริตร
- คำอาราธนาธรรม
- คำสมาทานศีล
- คำถวายต่างๆ
- เพลง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตามระเบียบวาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
7.00 บาท
6.65 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4