ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology Project Management

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology Project Management

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
หนังสือ
330.00 บาท
313.50 บาท
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology Project Management
เนื้อหาโดยสังเขป
    "การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology Project Management" เล่มนี้ ได้บูรณาการแนวความคิดหลายๆ แนวความคิดเข้าด้วยกัน รวมทั้งแนะนำเครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จ ผู้เขียนได้อธิบายการบริหารโครงการตามแนวทางการบริหารโครงการที่กำหนดโดย Project Management Institute (PMI) ซึ่งเป็นสถาบันที่ออกใบรับรองความรู้ทางด้านการบริหารโครงการ 9 ด้าน คือ การบริหารการบูรณาการ การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการสื่อสาร และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงวิธีการประมาณการขนาดของซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีการ Function Point และ COCOMOII อย่างละเอียด
สารบัญ
- บทนำ
- การบริหารโครงการและบริบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารการบูรณาการ
- การบริหารขอบเขตโครงการ
- การบริหารเวลาโครงการ
- การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ
- การบริหารคุณภาพโครงการ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ
- การบริการการสื่อสารโครงการ
- การบริหารความเสี่ยงโครงการ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742318116 (ปกอ่อน) 405 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 193 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
หนังสือ
330.00 บาท
313.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4