ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ธุรกิจขนาดเล็ก การลงทุน หุ้น
Super Stock : มหัศจรรย์ของหุ้น VI (PDF)
Super Stock : มหัศจรรย์ของหุ้น VI (PDF)Super Stock : มหัศจรรย์ของหุ้น VI (PDF)Super Stock : มหัศจรรย์ของหุ้น VI (PDF)

Super Stock : มหัศจรรย์ของหุ้น VI (PDF)

 
หนังสือ
175.00 บาท
157.50 บาท
e-books(PDF)?
125.00 บาท
e-books(EPUB) ?
175.00 บาท
audio CD
195.00 บาท
audiobooks ?
79.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160807642 (PDF) 0Bytes 184 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
ผู้เขียน -
หนังสือ
175.00 บาท
157.50 บาท
e-books(PDF)
125.00 บาท
125.00 บาท
e-books(EPUB)
175.00 บาท
175.00 บาท
audio CD
195.00 บาท
195.00 บาท
audiobooks
79.00 บาท
79.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4