ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ทั่วไป
สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์

สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์

เป็นเอกสารทางวิชาการ อันเป็นองค์ความรู้เชิงคุณค่าที่มุ่งเน้น การศึกษาคุณค่าทางความงามหรือความเป็นสุนทรียะตามแนวทางของปรัชญา และทัศนศิลป์
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์
เนื้อหาโดยสังเขป
    "สุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์" เล่มนี้ นำเสนอองค์ความรู้เชิงคุณค่าที่มุ่งเน้นการศึกษาคุณค่าทางความงามหรือความเป็นสุนทรียะตามแนวทางของปรัชญา และทัศนศิลป์ ซึ่งผู้ศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ทัศนศิลป์ และประสบการณ์ทางสุนทรียะ การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์มูลฐานศิลปะ หลักการทางศิลปะ ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ รวมทั้งสุนทรียะในผลงานทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นแนวทางสู่การส่งเสริมและการพัฒนาการรับรู้ทฤษฎี และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการลงมือทดลองปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีคุณค่าในที่สุด ทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในสุนทรียศาสตร์ และทัศนศิลป์ โดยทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์
บทที่ 2 ธรรมชาติของการรับรู้
บทที่ 3 องค์ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
บทที่ 4 ประสบการณ์ทางสุนทรียะ
บทที่ 5 องค์ความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์
บทที่ 6 การสร้างสรรค์ศิลปะประเภททัศนศิลป์
บทที่ 7 การเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
บทที่ 8 ทฤษฏีการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
บทที่ 9 สุนทรียะในผลงานทัศนศิลป์
บทที่ 10 กระบวนการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165128483 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 229 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2015
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เป็นเอกสารทางวิชาการ อันเป็นองค์ความรู้เชิงคุณค่าที่มุ่งเน้น การศึกษาคุณค่าทางความงามหรือความเป็นสุนทรียะตามแนวทางของปรัชญา และทัศนศิลป์
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4