ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
Siam Araya Manifesto สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ

Siam Araya Manifesto สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ

หลักคิดสร้างชาติให้อารยะ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
e-books(PDF) ?
225.00 บาท
Siam Araya Manifesto สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ
เนื้อหาโดยสังเขป
    สยามอารยะ แมนนิเฟสโต...เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มี เศรษฐกิจ..."มั่งคั่งและยั่งยืน" สังคม..."สมานฉันท์และหลากหลาย "การเมือง"...เสรีภาพและเสถียรภาพ เมื่อ "ชาติ" คือ "ครอบครัว" คนในชาติ ก็เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว หากชาติเป็นอย่างไร ย่อมส่งผลถึงคนในชาติ คือเราทั้งหลายด้วย ถึงเวลาตระหนักว่า การสร้างชาติไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย จะปฏิเสธได้หรือ? ว่าสยามประเทศนี้ไม่ได้มาถึงภาวะวิกฤตในหลายด้าน ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องนำพาประเทศสู่การเป็น...อารยะ ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องช่วยกันสร้างชาติให้เป็น...อารยะ เส้นทางนี้ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนไทยทั้งมวล และหนังสือเล่มนี้คือกัลยาณมิตรผู้ร่วมเดินทางของเรา

    อย่าให้การเป็น...ชาติอารยะ เป็นเพียง...อุดมคติ เรื่องเพ้อฝัน หรือปล่อยให้คนอื่นเขาทำกันไป ในเมื่อเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ เริ่มวันนี้...สักวันหนึ่ง...เราย่อมเปลี่ยนแปลงประเทศ...ไปในทิศทางที่ต้องการได้!
สารบัญ
- ว่าด้วยนิยาม "สยามอารยะ"
- พหุเอกานิยม..การหวนคืนสู่สำนึกสยาม
- คลื่นอารยะ 7 ลูก นำสยามสู่ลูกสุดท้าย...สังคมแห่งความดี
- ศึกษาบทเรียนอารยธรรมโลก (ตอนที่ 1 อารยธรรมรุ่ง)
- บทเรียนอารยธรรมโลก (ตอนที่ 2 อารยธรรมร่วง)
- อารยาธิปไตย : ประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย
- ดี งาม จริง : ปรัชญาปัจเจกอารยะ สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี
- เสรีภาพ เสมอภาพ ภราดรภาพ : ปรัชญาสังคมอารยะ เพื่อสังคมสงบสุขยั่งยืน
- อารยาภิวัฒน์ : นวัตกรรมการพัฒนาสู่อารยประเทศ
- อารยชาติทัศน์ : กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ
ฯลฯ
คำนิยม
ผมได้ยินท่านศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวไว้ในอดีต จึงทำให้รู้สึกศรัทธาในความคิดที่รู้จักเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง ภายในวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จึงรู้สึกศรัทธาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
    -- ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก --

    ภารกิจสร้างสยามอารยะ ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนไทยทั้งมวล และในการนี้ "สยามอารยะแมนนิเฟสโต" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คือ กัลยาณมิตร ผู้ร่วมเดินทางของท่าน
    -- ประเวศ วะสี --
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162051180 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 208 x 13 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หลักคิดสร้างชาติให้อารยะ
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
e-books(PDF)
225.00 บาท
225.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด