ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ทั่วไป
Redefine Thailand : นิยามใหม่ประเทศไทย

Redefine Thailand : นิยามใหม่ประเทศไทย

สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของชุดความคิดในสังคมไทย และการให้นิยามความหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน
หนังสือ
240.00 บาท
228.00 บาท
Redefine Thailand : นิยามใหม่ประเทศไทย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของชุดความคิดในสังคมไทย และการให้นิยามความหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ผ่านกลุ่มผู้นำทางความคิดในสำนักต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาว่า กลุ่มคนดังกล่าวมีกลไกวิธีคิดอย่างไร และเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มผู้ที่มีความเห็นแตกต่างได้รับฟังกลวิธีคิดของคนแต่ละกลุ่ม อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในเหตุผลและมุมมองของกันและกันมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- รศ.ดร.กฤติยา อาชวนิจกุล : จินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย
- รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ : ต่างมุมประวัติศาสตร์ : ไทยรบพม่า-อภิวัฒน์ 2475-ปัญหาชายแดนภาคใต้
- พระไพศาล วิสาโล : มองทะลุกรอบพุทธ กะเทาะแก่นศาสนา
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ : พลวัตของ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต : อะไรคือสยามประชาภิวัฒน์
- สุภาพ หริมเทพาธิป : เรื่องของพวก "เรา" ไม่อาจเล่าผ่านเลนส์
- ประะชา สุวีรานนท์ : รีดีไซน์ "ไทยๆ" แลนด์
- กานต์ ยืนยง : รากและใบไผ่ : ตัวตนวิกฤติอัตลักษณ์รัฐไทย
- ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : จากเก่าสู่ใหม่ : ความยุ่มย่ามของอัตลักษณ์ และความลุ่มๆ ดินๆ ของปฏิบัติการต่อต้านความเป็นไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169168423 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 142 x 208 x 13 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สนง.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2013
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :