ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
อุดมศึกษา
Pre O-NET ม.6

Pre O-NET ม.6

เพื่อการสอบ O-NET รูปแบบใหม่ และเพื่อให้ผู้เรียนมีการทดสอบรวมยอดระดับชาติในระดับดี
ผู้เขียนมาริสา สาลี
หนังสือ
210.00 บาท
199.50 บาท
Tags : O-NET
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวข้อสอบ O-NET ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จัดมีการสอบในเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี ภายในเล่มประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระจะมีข้อสอบ จำนวน 2 ชุด เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
สารบัญ
แบบทดสอบชุดที่ 1-2
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744128720 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็ค, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เพื่อการสอบ O-NET รูปแบบใหม่ และเพื่อให้ผู้เรียนมีการทดสอบรวมยอดระดับชาติในระดับดี
ผู้เขียน มาริสา สาลี
หนังสือ
210.00 บาท
199.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4