ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ของเล่นเพื่อการศึกษา
Power Racers-Rought Roader

Power Racers-Rought Roader

ชุดเรียนรู้ รถล้อวิบาก (Rought Roader) เป็นชุดเรียนรู้ เกี่ยวกับล้อรถแบบแบบวิบาก ใช้มอเตอร์หมุนเฟืองและล้อ เป็นโครงงานทดลอง-สาธิต สื่อการสอน การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
ราคาพิเศษ
600.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป
 "ชุดเรียนรู้ รถล้อวิบาก (Rought Roader)" ชุดเรียนรู้ รถล้อวิบาก (Rought Roader) เป็นชุดเรียนรู้ เกี่ยวกับล้อรถแบบแบบวิบาก ใช้มอเตอร์หมุนเฟืองและล้อ เป็นโครงงานทดลอง-สาธิต สื่อการสอน การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไก เฟือง มอเตอร์ การขับเคลื่อนของรถ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับเด็กๆ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ และช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย

เพื่อเป็นชุดทดลอง-สาธิต สื่อการสอนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชุด Power Racers ประกอบด้วยรถแข่ง 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ชุดเรียนรู้ รถพลังลม (Turbo Pro)
2. ชุดเรียนรู้ รถล้อวิบาก (Rought Roader)
3. ชุดเรียนรู้ รถแข่งความเร็วสูง (Speedster)
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4895046270021
ขนาด: 255 x 155 x 60 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :