ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก โปรเปิดคลัง ปังเว่อร์!!! วันนี้ - 8 มิ.ย.63 จัดโปรดีๆ มาเสิร์ฟ คลิก แม้ห่างกาย แต่ใจไม่ห่างกัน ส่งของขวัญให้ตรงใจผู้รับ ด้วย E-Gift Voucher (บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์) และ E-Coupon (อีคูปองโค้ดส่วนลด) จากซีเอ็ด คลิก ดูซีรี่ส์จีนพากษ์ไทยจุใจ แพ็กสุดคุ้ม 199 ต่อเดือน คลิก
หุ่นยนต์และสื่อเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะ

Power Circuits-Desk Fan

ชุดเรียนรู้ พัดลมตั้งโต๊ะ (Desk Fan) เป็นโครงงานเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เสริมสร้างความฉลาด และช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรด้านนวัตกรรมใหม่ๆ แนะนำสำหรับชั้นประถม
ราคาพิเศษ
600.00 บาท
300.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป
 "ชุดเรียนรู้ พัดลมตั้งโต๊ะ (Desk Fan)" ชุดเรียนรู้ พัดลมตั้งโต๊ะ (Desk Fan) เป็นโครงงานเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการประดิษฐ์เป็นพัดลมตั้งโต๊ะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ และวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับเด็กๆ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างความฉลาด และช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย

เพื่อเป็นชุดทดลอง-สาธิต สื่อการสอน การศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชุด Power Circuits ประกอบด้วยโครงงานวงจรไฟฟ้า 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ชุดเรียนรู้ พัดลมตั้งโต๊ะ (Desk Fan)
2. ชุดเรียนรู้ โคมไฟตั้งโต๊ะ (Desk Light)
3. ชุดเรียนรู้ กริ่งประตู (Door Bell)
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4895046270113
ขนาด: 255 x 155 x 60 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :