ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
หัดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยหลักโฟนิกส์
Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยหลักโฟนิกส์

Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยหลักโฟนิกส์

สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์ จะช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีให้แก่เด็ก ๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษร เพื่อการอ่าน การเขียน การสะกดคำต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยหลักโฟนิกส์
เนื้อหาโดยสังเขป
    "Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยหลักโฟนิกส์" เล่มนี้ จะช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็ก ๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษรเพื่อกาอ่าน การเขียน การสะกดคำต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจการสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ สามารถออกเสียงได้ ส่งผลให้เด็ก ๆ มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถนำไปพัฒนาต้นเองในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
สารบัญ
The Alphabet
- Aa
- Bb
- Cc
ฯลฯ

Short Vowels
- Short a
- Short e
- Short i
ฯลฯ

Long Vowels
- Long a a-e
- Long a ai-ay
- Long e e-ee
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735413355 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 215 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์ จะช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีให้แก่เด็ก ๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษร เพื่อการอ่าน การเขียน การสะกดคำต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด