ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
มัธยม
Perfect Science สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นHot!
Perfect Science สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

Perfect Science สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

สรุปเนื้อหาชีววิทยา เคมี ฟิสิกฟ์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พิชิต O-NET ชิงทุน โควตา เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม สวนกุหลาบ บดินทรเดชา มหิดล ฯลฯ
หนังสือ
349.00 บาท
331.55 บาท
e-books(PDF) ?
329.00 บาท
Perfect Science สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น
เนื้อหาโดยสังเขป
    "Perfect Science สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น" สรุปเนื้อหาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ อย่างครบถ้วน อธิบายเข้าใจไวใช้ได้ทันที ด้วย Mind Map ตารางสรุป และภาพประกอบสี่สีสวยงาม เข้มข้นด้วยแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้าม ม.4 เตรียมอุดม, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, มหิดล, จุฬาภรณ์
สารบัญ
ชีววิทยา
- หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- หน่วยที่ 2 พืช และโครงสร้างพืช
- หน่วยที่ 3 สารอาหาร
ฯลฯ

เคมี
- หน่วยที่ 1 ธาตุ และสารประกอบ
- หน่วยที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี และการเปลี่ยนแปลงของสาร
- หน่วยที่ 3 สารรอบตัวเรา
ฯลฯ

ฟิสิกส์
- หน่วยที่ 1 กลศาสตร์
- หน่วยที่ 2 แรง
- หน่วยที่ 3 งานและพลังงาน
ฯลฯ

โลก ท้องฟ้า และดวงดาว
- หน่วยที่ 1 โลก และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- หน่วยที่ 2 หิน ดิน แร่
- หน่วยที่ 3 บรรยากาศรอบตัวเรา
- หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะ

แนวข้อสอบ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163810878 (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :