ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
  ไม่ระบุ
  PRE-TEST ก.พ. ภาค ก ข้อสอบออนไลน์ โดย SE-ED x Infopress
  PRE-TEST ก.พ. ภาค ก ข้อสอบออนไลน์ โดย SE-ED x Infopress

  PRE-TEST ก.พ. ภาค ก ข้อสอบออนไลน์ โดย SE-ED x Infopress

  "SE-ED x Infopress PRE-TEST ก.พ. 67 ก่อนสอบจริง" ข้อสอบจำลองแบบออนไลน์ "ทดลองสอบ รู้แนวข้อสอบ สอบผ่าน" เปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2567
  * ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
  ราคาพิเศษ
  499.00 บาท
  474.05 บาท
  PRE-TEST ก.พ. ภาค ก ข้อสอบออนไลน์ โดย SE-ED x Infopress
  ข้อมูลโดยสังเขป
      "SE-ED x Infopress PRE-TEST ก.พ. 67 ก่อนสอบจริง" ข้อสอบจำลองแบบออนไลน์ "ทดลองสอบ รู้แนวข้อสอบ สอบผ่าน" เปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2567      

  - จำลองการสอบออนไลน์เสมือนจริงทั้งจำนวนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ และเวลาการสอบ สอบได้ครั้งเดียว
  - รับผลการสอบ เพื่อให้ผู้สอบรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม และนำไปใช้วางแผนก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
  - เฉลยข้อสอบแบบละเอียด แสดงวิธีทำ คำอธิบายพร้อมเหตุผล
  - วิเคราะห์แนวข้อสอบจริง แสดงข้อแนะนำการทำข้อสอบในแต่ละเรื่องโดยละเอียด
  - ผู้เข้าสอบสามารถเข้าดู VDO เฉลยข้อสอบย้อนหลังได้จนกว่าการสอบจริงจะเสร็จสิ้น
  - ข้อสอบออกโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ และเคยผ่านการเข้าสอบ ก.พ. ผ่านในรอบแรก และมีผลงานสอน มีความเข้าใจหลักการสอบ ก.พ.เป็นอย่างดี      

      วิชาที่สอบ จำลองข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.จำนวน 100 ข้อ
  ตอนที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 50 ข้อ
  ตอนที่ 2 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 25 ข้อ
  ตอนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ

      ระยะเวลาสมัคร : 20 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2567
      กำหนดสอบ : เริ่มสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2567
      รับผลสอบและเฉลย : 31 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
      ดูคลิปเฉลย เจาะลึกข้อสอบยาก : 11 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

      วิทยากร
  1. อ.กิตินันท์ พลสวัสดิ์ (อ.โจ้)
  2. อ.ณุภา นันทเกียรติ (ติวเตอร์ภา)
  3. หรรษลักษณ์ โกศัยภัทร์ (ครูน้ำตาล)

      ข้อแนะนำในการสอบ   
  1. ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ก หรือ สมาร์ตโฟน ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการสอบ
  2. ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ ผู้เข้าสอบมีเวลาทำแบบทดสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง เมื่อเริ่มทำข้อสอบแล้วระบบจะนับเวลาทันที เมื่อครบกำหนดระบบจะตัดเวลา ถือว่าการสอบสิ้นสุด   
  3. ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบไปตามลำดับทีละข้อหรือต้องการข้ามข้อใดไปก่อนก็ได้ หากต้องการกลับมาแก้ไขคำตอบหรือตรวจทานคำตอบ สามารถคลิกย้อนกลับมาเพื่อทำข้อนั้นได้
  4. หากอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เบื้องต้นให้กด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ หากอินเทอร์เน็ตหยุดการเชื่อมต่อ เวลาจะเดินต่อไปจนครบ 3 ชั่วโมง ให้รีบ Log in เข้าใหม่ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่เสียเวลาในการทำการทดสอบ โดยระบบจะกลับมายังข้อที่ผู้เข้าสอบทำค้างไว้

      ขั้นตอนการซื้อและรับรหัสเข้าสอบ
      เมื่อท่านชำระเงินผ่าน ลูกค้าจะได้รับ Username/Password และวิธีการสำหรับลงทะเบียน เพื่อรับลิงก์ในการเข้าสอบทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้ (และรับรายงานผลการสอบทาง Email นี้เช่นกัน) โดยรหัสจะสามารถใช้ได้ 1 รหัส / 1 ครั้ง   โดยท่านสามารถซื้อรหัสเพิ่มได้ไม่ตำกัด   

      ประวัติอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
      นายกิตินันท์ พลสวัสดิ์ (บก.โจ้)
      ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        ผลงาน
  - สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี ในการสอบครั้งแรก
  - สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาโท ในการสอบครั้งแรก
  - เป็นวิทยากรและติวเตอร์ในการสอบ ก.พ. และวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า 20 ปี

      ผลงานเขียน อาทิ
  - หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง ปรับปรุงครั้งที่ 4
  - คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับอัพเดตเนื้อหาล่าสุด
  - คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
  - ปัจจุบัน บรรณาธิการอาวุโส สำนักพิมพ์ อินโฟเพรส

      นางสาวณุภา นันทเกียรติ (ติวเตอร์ภา)
      ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาโท MSc Urban and Regional Planning (Merit) จาก University of Birmingham, UK
  - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      ผลงาน
  - สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี ในการสอบครั้งแรก
  - นักเรียนทุน ก.พ. บุคคลทั่วไป ประจำ ปี 2559

      ผลงานเขียน อาทิ
  - หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. ภาค ก. (หลักเกณฑ์ใหม่) ปรับปรุงใหม่ พร้อมสอบ e-Exam มั่นใจเต็ม100
  - คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับอัพเดตเนื้อหาล่าสุด
  - คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

      ปัจจุบัน
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

      นางสาวหรรษลักษณ์ โกศัยภัทร์ (ครูน้ำตาล)
      ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ผลงาน
  - สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี ในการสอบครั้งแรก
  - ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เต็ม 50 คะแนน
  - มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า 5 ปี
  - สอบติดปลัดอำเภอ ปี 2564
  - เจ้าของเพจอังกฤษหมดเปลือก ติวอังกฤษ ก.พ. ครูน้ำตาล

      ปัจจุบัน
  - นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร


  รายละเอียดสินค้า
  รหัสสินค้า: 5522840359520
  ขนาด: 0 x 0 มม.
  น้ำหนัก: 0 กรัม
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :
  "SE-ED x Infopress PRE-TEST ก.พ. 67 ก่อนสอบจริง" ข้อสอบจำลองแบบออนไลน์ "ทดลองสอบ รู้แนวข้อสอบ สอบผ่าน" เปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2567
  ผู้เขียน -
  ราคาพิเศษ
  499.00 บาท
  474.05 บาท
  facebook twitter g+ se-ed.com
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
  ส่ง ปิด