ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก เตรียมสอบ TOPIK อยู่ใช่ไหม จัดโปรนี้เลยคุ้ม คลิก ซื้อหนังสือยกชุด A Place Called Perfect รับฟรี สมุดโน้ต 2 เล่ม คลิก ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
การจัดการทรัพยากรบุคคล
OKRs Coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

OKRs Coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

โค้ช...เป็นแนวทางการพัฒนาสำหรับโค้ชตนเองหรือโค้ชทีมงาน เพื่อคิดหาวิธีการทำให้ OKRs ที่กำหนดขึ้นประสบความสำเร็จ
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
OKRs Coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "OKRs Coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง" เป็นหนึ่งใน Series หนังสือเกี่ยวกับ OKRs เล่มที่สาม หรือ Series 3 ของ "ดร.อาภรณ์ ภูวิทยพันธุ์" โดยต่อยอดเนื้อหาจากเล่มก่อนหน้านี้ (Series 2) ที่เป็นตัวอย่างการเขียน OKRs ในฟังก์ชันงานต่าง ๆ จำนวน 40 ฟังก์ชันงาน

    สำหรับเนื้อหาภายในเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำ 40 ฟังก์ชันงานที่เขียนไว้ในเล่ม Series 2 มาใช้เป็นตัวอย่างในการกำหนดแนวทางการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning) ให้ผู้ที่กำลังสนใจแนวคิดเรื่อง OKRs ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โค้ชตนเองหรือโค้ชทีมงาน เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตาม OKRs ที่ได้กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
สารบัญ
บทที่ 1. แนวคิดการโค้ชสมัยใหม่ (Modern Coaching)
- 1.1 ความหมายของการโค้ชสมัยใหม่
- 1.2 ความสำคัญของการโค้ช
- 1.3 แนวทางการตั้งคำถามเพื่อการโค้ช
ฯลฯ

บทที่ 2 แนวคิดการโค้ชกับ OKRs
- 2.1 ลักษณะของ Objectives, Key Results, Key Activities
- 2.2 ความสัมพันธ์ของการโค้ชกับ OKRs และ Key Activities
- 2.3 ขั้นตอนการโค้ช OKRs
ฯลฯ

บทที่ 3. ตัวอย่างการทำ OKRs Coaching ในฟังก์ขันงานต่าง ๆ
- 3.1 OKRs Coaching : งานฝึกอบรม (Training)
- 3.2 OKRS Coaching : งานสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection)
- 3.3 OKRs Coaching : งานพัฒนาบุคลาการ (Human Resource Development : HRD)
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770065 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :