ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ
NUADU IELTS MOCK TEST

NUADU IELTS MOCK TEST

ชุดทดสอบวัดผลสำเร็จของทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์เสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมและวัดระดับความสามารถในการสอบ IELTS ผู้เข้าสอบสามารถใช้ทดสอบหรือเตรียมตัวก่อนสอบจริง เพื่อทราบผลคะแนนได้
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
ราคาพิเศษ
690.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป
    ชุดทดสอบวัดผลสำเร็จของทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์เสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมและวัดระดับความสามารถในการสอบ IELTS (International English Language Testing System) ชุดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาประจำชาติ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถใช้ทดสอบหรือเตรียมตัวก่อนสอบจริง เพื่อทราบผลคะแนนได้

    จุดเด่น
1. เป็นชุดทดสอบแบบ Mock Test ที่จำลองข้อสอบเสมือนจริง ทั้งเวลาสอบและรูปแบบข้อสอบ
2. ชุดทดสอบเป็นการฝึก Skill-based 2 ทักษะ คือ Listening และ Reading ตามมาตรฐาน IELTS (ไม่มีข้อสอบทักษะ Writing และ Speaking) ใช้เวลาสอบประมาณ 30 นาที ประกอบไปด้วยข้อสอบ ทั้งหมด 40 ข้อ
3. หลังทำแบบทดสอบแล้วสามารถทราบผลการสอบทันที โดยแสดงผลสอบทั้งภาพรวมและแยกตามทักษะ เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
4. วัดผลสอบและให้คะแนนตามมาตรฐานสากลของการสอบ IELTS และ CEFR แสดงผลคะแนนเป็นระดับ ตั้งแต่ Band 1 (Non-user) ไปจนถึง Band 9 (Expert User)
5. ชุดทดสอบออกแบบโดยสำนักพิมพ์ Innova Press, UK ผู้เชี่ยวชาญด้าน Test Preparation and Practice Materials based on latest research in language education ทำให้ข้อสอบได้มาตรฐานและมีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด
6. ชุดทดสอบมีการปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ

    ข้อควรระวัง
1. ดูวิดีโอแนะนำการเข้าระบบเพื่อทำแบบทดสอบ และตรวจสอบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง ให้พร้อมก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ ระบบจะมีฟังก์ชั่นให้ตรวจสอบความพร้อมดังกล่าว
2. เมื่อเริ่มทำแบบทดสอบแล้ว เวลาจะนับถอยหลังทันที ต้องทำแบบทดสอบให้เสร็จในเวลาที่กำหนด
3. ให้ตอบคำถามทุกข้อและกด Save (ห้ามข้ามข้อ) และไม่สามารถย้อนกลับมาทำข้อที่ข้ามไปแล้วได้
4. หากอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เบื้องต้นให้กด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ
5. หากอินเทอร์เน็ตหยุดการเชื่อมต่อ สามารถ Log in เข้าใหม่ได้ ระบบจะกลับมาข้อที่ทำค้างไว้ ระหว่างที่หยุดการเชื่อมต่อ เวลาจะยังคงนับถอยหลังต่อเนื่องจากตั้งแต่เริ่มเข้าทำแบบทดสอบ ดังนั้นให้รีบ Log in กลับเข้าระบบให้เร็วที่สุด                                                                                                                                                                                                   

    CEFR คืออะไร?      
    "CEFR" หรือ "Common European Framework of Reference for Languages" : มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ "การเรียนภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป" ในปี 1989 - 1996 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของสถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของสหภาพยุโรปได้ใช้ "CEFR" ในการตั้งมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษา

    ระดับความสามารถทั่วไปของ "CEFR" แบ่งออกเป็นสามระดับใหญ่ ๆ และในแต่ละระดับใหญ่ก็ยังแบ่งออกเป็นระดับย่อย ดังนี้

1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language Users A1, A2)
- A1 : มีความสามารถทางภาษาที่อยู่ในขอบเขตของความต้องการส่วนตัว และภาษาที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของภาษาที่ท่องจำมาจากที่เรียน หรือภาษาที่เดาการใช้ได้จากสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าผู้พูด
- A2 : เป็นระดับความสามารถทางภาษาที่สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเป็นการสนทนาในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย

2. ระดับผู้ใช้ภาษาได้ในระดับดี (Independent Language User-B1, B2)
- B1 : สามารถใช้ภาษาพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาที่ง่าย ๆ โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นที่รู้จักดีหรือมีสถานการณ์ประกอบในการสนทนา
- B2 : สามารถใช้ภาษาที่ในการสนทนาให้ข้อมูลและสามารถใช้ภาษาการสนทนาโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ความรู้และความเข้าใจทางภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง

3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User)
- C1 : สามารถใช้ภาษาในการสนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และภาษาที่ใช้จะนำไปสู่การการทำงานที่ซับซ้อนที่สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
- C2 : สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
- พบปัญหาการใช้งาน ต้องการความช่วยเหลือ โทร. 0-2826-8076 (จ-ศ เวลาทำการ) e-commerce@se-ed.com
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5523700001542
ขนาด: 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :