ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
Mini สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 2

Mini สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 2

การรักษาสมดุลยภาพของร่างกาย การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมของสัตว์
หนังสือ
139.00 บาท
132.05 บาท
Mini สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 2
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
- ระบบหายใจ
- ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
ฯลฯ
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
- การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ฯลฯ
บทที่ 8 ระบบประสาท และอวัยวะรับความรู้สึก
- การรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของโพรโทชัว
- เซลล์ประสาท
ฯลฯ
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
- ต่อมไร้ท่อ
- ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ
ฯลฯ
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
- กลไกการพฤติกรรม
- ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162012600 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 142 x 209 x 21 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
การรักษาสมดุลยภาพของร่างกาย การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมของสัตว์
หนังสือ
139.00 บาท
132.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4