ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ภาษาอังกฤษ - ไทย
Longman Basic English-Thai Dictionary

Longman Basic English-Thai Dictionary

 
หนังสือ
520.00 บาท
494.00 บาท
Longman Basic English-Thai Dictionary
เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นพจนานุกรมที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาภาษาอังกฤษ พจนานุกรมเล่มนี้ได้บรรจุคำและวลี 12,000 รายการ มีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยที่ชัดเจน มีประโยคตัวอย่างแสดงวิธีใช้คำหลายพันตัวอย่าง พร้อมคำแปลภาษาไทย มีภาพประกอบที่น่าสนใจหลายร้อยภาพ มีภาพสี 16 หน้า และมีแบบฝึกหัดวิธีใช้พจนานุกรมอีกด้วย
สารบัญ

สารบัญ

 • ตารางแสดงการออกเสียง

 • คำอธิบายศัพท์และเครื่องหมายที่ใช้พจนานุกรม

 • คำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับวิธีใช้พจนานุกรม

 • แบบฝึกหัด

 • พจนานุกรม A - Z

 • ภาพสีแสดงความหมายของศัพท์

 • -ในชนบท

 • -ฤดูกาลและอากาศ

 • -สัตว์

 • -กีฬา

 • -งานอดิเรก

 • -คำกริยาที่ใช้ในการทำอาหาร

 • -ผักและผลไม้

 • -อาชีพ

 • -การซื้อของ

 • -การบรรยายลักษณะของคน

 • -เสื้อผ้า

 • -บ้าน

 • -ชั้นเรียน

 • -การขนส่ง

 • -คำกริยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

 • -คำบุพบท

 • คำกริยาที่ไม่ผันตามกฎ

 • ตารางคำกริยาที่ไม่ผันตามกฎ

 • ตารางแสดงการออกเสียงเทียบภาษาไทย

 • คำอธิบายตารางแสดงการออกเสียงเทียบภาษาไทย

 • คำตอบแบบฝึกหัด
 • รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9749200500 (ปกแข็ง) 584 หน้า
  ขนาดรูปเล่ม: 191 x 281 x 29 มม.
  น้ำหนัก: 1175 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
  สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก.
  เดือนปีที่พิมพ์: 09/2004
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :