ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ไวยากรณ์ การใช้คำ
How to Write English Well เขียนภาษาอังกฤษอย่างผู้รู้จริง ระดับ Advance

How to Write English Well เขียนภาษาอังกฤษอย่างผู้รู้จริง ระดับ Advance

การเขียนที่ดี มาจากรูปแบบที่เป็นตัวของเราเอง เพราะการเขียนเป็นการสื่อความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองไปยังผู้อ่านจึงไม่มีใครลอดเลียนกันได้
หนังสือ
220.00 บาท
209.00 บาท
How to Write English Well เขียนภาษาอังกฤษอย่างผู้รู้จริง ระดับ Advance
เนื้อหาโดยสังเขป
    การเขียนที่ดี มาจากรูปแบบที่เป็นตัวของเราเอง เพราะการเขียนเป็นการสื่อความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองไปยังผู้อ่าน จึงไม่มีใครลอกเลียนกันได้ ลักษณะของงานเขียนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เขียน ผู้ที่เราเขียนถึง คือผู้อ่าน และจุดประสงค์การเขียน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคเขียนภาษาอังกฤษที่สำคัญ เพื่อให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงานได้จริง
สารบัญ
1. องค์ประกอบของการเขียนที่ดี (Style)
2. ชนิดของภาษา (Types of English)
3. การเขียนเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ (Words in Action)
4. ย่อหน้า (Paragraph)
5. เทตนิคการเขียนร้อยแก้ว (Techniques of Prose Writing)
6. การเขียนเรื่องร้อยแก้ว (Prose Writing)
7. การเขียนจดหมาย (Letter Writing)
8. การเขียนรายงาน (Report Writing)
9. การย่อและสรุปความ (Precis and Summary)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162752032 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 208 x 16 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Minibear Publishing
เดือนปีที่พิมพ์: /2013
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
การเขียนที่ดี มาจากรูปแบบที่เป็นตัวของเราเอง เพราะการเขียนเป็นการสื่อความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองไปยังผู้อ่านจึงไม่มีใครลอดเลียนกันได้
หนังสือ
220.00 บาท
209.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4