ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
2 เล่ม ที่คนอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจควรอ่าน คลิก สินค้า Flash sale ลด 30 % ทุกวัน คลิก พรีเมี่ยมสุดเก๋ ราคาพิเศษ คลิก
การสนทนา การออกเสียง
Hello AEC จีน (PDF)
Hello AEC จีน (PDF)Hello AEC จีน (PDF)Hello AEC จีน (PDF)

Hello AEC จีน (PDF)

คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวจีน
หนังสือ
165.00 บาท
156.75 บาท
e-books(PDF)?
149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "Hello AEC จีน" เล่มนี้ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจระหว่างชนชาติในอาเซียน รวบรวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สอดแทรก วัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวจีน เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศจีน
สารบัญ
1. การทักทาย (Greetings)
2. การแนะนำตัว (Introducing Oneself)
3. การไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ (Sending Regard)
4. การอำลา (Saying Goodbye)
5. การชักชวน (Persuading)
6. การขอความช่วยเหลือ (Asking for Help)
7. การขอลาหยุด (Asking for Leave)
8. การติดต่อลูกค้า (Contacting Costomers)
9. การนัดหมายลูกค้า (Making an Appointment)
10. การรับรองลูกค้า (Receiving Clients)
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840012777 (PDF) 0Bytes 192 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :