ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อาชีวศึกษา
FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (PDF)
FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (PDF)FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (PDF)FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (PDF)

FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (PDF)

หนังสือ FMEA : การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิดและวิธีการตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ F
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
e-books(PDF)?
199.00 บาท
FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิด และวิธีการ ตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ FMEA สำหรับการออกแบบ และกระบวนการ สำหรับเป็นคู่มือประกอบการแก้ปัญหาในการวางแผนคุณภาพ การออกแบบคุณภาพ การแก้ปัญหาคุณภาพตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนทั่วไปของการจัดทำ FMEA รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุจากความผิดพลาด วิธีป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วย คุณภาพและการออกแบบคุณภาพ ความหมายและแนวความคิด FMEA การวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องการควบคุมกระบวนการ FMEA สำหรับการออกแบบ   FMEA สำหรับกระบวนการ เหมาะสำหรับ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการนักวิจัยสาขาวิศวกรรมคุณภาพ การออกแบบเชิงวิศวกรรม blackbelt และ greenbelt ของ Six Sigma
สารบัญ
บทที่ 1 คุณภาพและการออกแบบคุณภาพ
บทที่ 2 ความหมายและแนวความคิด FMEA
บทที่ 3 การวิเคราะห์หน้าของกระบวนการ
บทที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง
บทที่ 5 การควบคุมกระบวนการ
บทที่ 6 FMEA สำหรับการออกแบบ
บทที่ 7 FMEA สำหรับกระบวนการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือ FMEA : การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) เล่มนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2547 โดยบริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่งจำกัด (TACT) และไม่ได้มีการปรับปรุงอีก โดยในการจัดพิมพ์ดังกล่าวได้รับการจัดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้มีการพิมพ์ซ้ำอีกด้วย ผู้เขียนมีความตั้งใจจะปรับปรุงให้เนื้อหามีความทันสมัยยิ่งขึ้น จนกระทั่งในการจัดพิมพ์ครั้งนี้กับทางสำนักพิมพ์ ส.ส.ท จึงได้มีโอกาสแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาด้วย
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006073 (PDF) 0Bytes 168 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :