ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
มองหา เทคนิคทำ Facebook ดีลดี รับฟรี ลายเซ็นนักเขียน และ กระเป๋าผ้า 1 ใบ คลิก ซีเอ็ดเปิดสมัครสอบ pre-test เตรียมทหาร สมัครสอบก่อนลงสนามจริง คลิก
หุ่นยนต์และสื่อเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะ

Digger Bot

ชุดเรียนรู้ Digger Bot หุ่นยนต์รถขุด สอนให้รู้จักการขับเคลื่อนของกลไกเฟือง มอเตอร์ และวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายๆ เป็นชุด KIT แบบประกอบเอง หรือที่เรียกกันว่า DIY มีคู่มือการประกอบ อย่างละเอียดให้ทำตามได้
ราคาพิเศษ
600.00 บาท
300.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป
    "Digger Bot" ชุดเรียนรู้ Digger Bot หุ่นยนต์รถขุด สอนให้รู้จักการขับเคลื่อนของกลไกเฟือง มอเตอร์ และวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายๆ โดยประกอบเป็นรถขุดตัก ใช้หลักการของคาน ที่ช่วยทุ่นแรง เป็นชุด KIT แบบประกอบเอง หรือที่เรียกกันว่า DIY (do it youself) ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง การประกอบง่าย เพราะมีคู่มือการประกอบ อย่างละเอียดให้ทำตามได้ ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 2 ก้อน ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า การใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลของครู หรือผู้ปกครอง ตามเอกสารกำกับข้างกล่อง

    เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เสริมให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์กลไกมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้
1. ชุดเรียนรู้ Digger Bot หุ่นยนต์รถขุด
2. ชุดเรียนรู้ Boat Bot หุ่นยนต์เรือ
3. ชุดเรียนรู้ Beetle Bot หุ่นยนต์แมลง
4. ชุดเรียนรู้ Bubble Bot หุ่นยนต์เป่าฟองสบู่
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000120
ขนาด: 190 x 260 x 50 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :