ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
Software
CD-ROM โปรแกรมบัญชีเงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม : I
CD-ROM โปรแกรมบัญชีเงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม : ICD-ROM โปรแกรมบัญชีเงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม : ICD-ROM โปรแกรมบัญชีเงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม : I

CD-ROM โปรแกรมบัญชีเงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม : I'm...Payroll

โปรแกรมบัญชีเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม บันทึกเงินเดือน เก็บประวัติพนักงาน สรุปยอดการจ่ายเงินเดือนประจำงวด รองรับไม่จำกัดจำนวน ไม่หมดอายุ ใช้งานได้จริง สลิปเงินเดือนสวยงามเพียงปลายนิ้ว
ราคาพิเศษ
699.00 บาท
CD-ROM โปรแกรมบัญชีเงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม : I'm...Payroll
ข้อมูลโดยสังเขป
    "CD-ROM โปรแกรมบัญชีเงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม : I'm...Payroll" โปรแกรมบัญชีเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม บันทึกเงินเดือน เก็บประวัติพนักงาน สรุปยอดการจ่ายเงินเดือนประจำงวด รองรับไม่จำกัดจำนวน ไม่หมดอายุ ใช้งานได้จริง สลิปเงินเดือนสวยงามเพียงปลายนิ้ว

    ประโยชน์และข้อดี
- สามารถนำรูปโลโก้บริษัท มาใช้เป็นหัวกระดาษได้
- จัดเก็บประวัติพนักงาน ค้นหาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
- บันทึกเงินเดือนประจำเดือน
- เก็บประวัติพนักงาน / สูตรการคำนวณภาษี
- เก็บประวัติการจ่ายเงินเดือน / รายวันให้แก่พนักงาน
- สั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนอัตโนมัติ
- สรุปยอดการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน
- คำนวณยอด หักภาษี, ประกันสังคม ฯลฯ
- เก็บยอดสะสมรายได้สุทธิ ของพนักงานแต่ละบุคคลอัตโนมัติ
- สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี, ประกันสังคมได้เอง
- ออกรายงานบัญชีธนาคารของพนักงาน
- สามารถบันทึกการยืม / การคืนเงินของพนักงาน
- สรุปยอดสำหรับกรอกแบบภาษี
- ออกรายงานเพื่ออกประกันสังคม
- สามารถบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
- สั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อัตโนมัติ
- ลดขั้นตอนการทำงาน แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน
- สามารถนำเข้าและส่งออกไปยัง Excel ได้ (สำหรับ Microsoft Office Access 2002, 2003)

    System Requirement
- RAM 32 MB ขึ้นไป
- ใช้งานร่วมกับ Microsoft Office Access 2003, 2007, 2010
- ใช้งานร่วมกับ Windows XP, VISTA, 7, 8

    กระดาษที่ใช้พิมพ์
- A4 หรือกระดาษต่อเนื่อง

    เหมาะสำหรับ...
- ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs, OTOP หรือกิจการทั่วไป
- ผู้ที่ต้องการระบบการจัดการที่ดี และตรวจสอบได้
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789749191071
ขนาด: 135 x 190 x 15 มม.
น้ำหนัก: 90 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :