ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
การศึกษา
CD รวมแบบพิมพ์ศาล

CD รวมแบบพิมพ์ศาล

รวมแบบพิมพ์ศาลพร้อมตัวอย่าง และสาระความรู้ของแต่ละศาล คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น
ราคาพิเศษ
199.00 บาท
CD รวมแบบพิมพ์ศาล
ข้อมูลโดยสังเขป
    "CD รวมแบบพิมพ์ศาล" รวมแบบพิมพ์ศาลพร้อมตัวอย่าง และสาระความรู้ของแต่ละศาล คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น

    คุณสมบัติโดยสังเขป
- แบบฟอร์มศาลยุติธรรมใหม่ ขนาด A4
- ไฟล์ Word ใช้งานบน Microsoft Word พร้อมไฟลื PDF Acrobat
- มีตัวอย่างการกรอกข้อความแบบพิมพ์ศาล พร้อม Print ใช้งาน
- สามารถกรอกข้อความลงบนฟอร์ม บันทึกลง Computer ได้
- ใช้งานได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องลงทะเบียน

    เนื้อหา CD ประกอบด้วย
1. รวมแบบพิมพ์ศาล แบบพิมพ์ศาลยุติธรรมใหม่ แบบ A4
    - กรมบังคับคดี
    - ศาลคดีแพ่งและคดีอาญา
    - ศาลปกครอง
    - ศาลภาษีอากรกลาง
    - ศาลทหาร
    - ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
    - ศาลรัฐธรรมนูญ
    - ศาลแรงงานกลาง
    - ศาลล้มละลายกลาง
    - ศาลสำหรับคดีผู้บริโภค
    - ศาลสำหรับคดีสิ่งแวดล้อม
    - สถาบันโตตุลาการ
    - แบบฟอร์มตัวอย่าง ศาลเยาวชนและครอบครัว
    - แบบฟอร์มกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
    - แบบฟอร์มต่างๆ กรมที่ดิน
2. เกร็ดความรู้การขึ้นศาล
3. รอบรู้ศาลแพ่ง
4. รอบรู้ศาลอาญา
5. Program & Font
      ฯลฯ
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858933400907
ขนาด: 136 x 190 x 7 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
รวมแบบพิมพ์ศาลพร้อมตัวอย่าง และสาระความรู้ของแต่ละศาล คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น
ผู้เขียน -
ราคาพิเศษ
199.00 บาท
199.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4