ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
Buddhist Sustainable Development : A New Approach in Happiness and Development. (PDF)
Buddhist Sustainable Development : A New Approach in Happiness and Development. (PDF)Buddhist Sustainable Development : A New Approach in Happiness and Development. (PDF)Buddhist Sustainable Development : A New Approach in Happiness and Development. (PDF)

Buddhist Sustainable Development : A New Approach in Happiness and Development. (PDF)

At present, human beings in the developed world, especially those living in the so-called highly developed countries, widely acknowledge that the development
ผู้เขียน Dr. Sauwalak Kittiprapas
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
140.00 บาท
Buddhist Sustainable Development : A New Approach in Happiness and Development. (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
         At present, human beings in the developed world, especially those living in the so-called highly developed countries, widely acknowledge that the development which has taken place so far has for the most part failed and is unsustainable. In April 1987, the United Nations launched the publication Our Common Future, which popularized the term ‘sustainable development’. This report suggested guidelines and measures to achieve sustainable development. However, thirty years later, concrete solutions to unsustainable development are still not clearly evident.
สารบัญ
- Chapter I Introduction
- Chapter II Happiness in Buddhism and Development
- Chapter III Western Concept in Happiness, in Comparison to that in Buddhism
- Chapter IV Proposing Buddhist Approach to Economics
- Chapter V A New Concept of “Buddhist Sustainable Development”
- Chapter VI Sustainable Development Concepts
- Chapter VII Concluding Remarks
End.
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144447 (PDF) 0Bytes 155 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
At present, human beings in the developed world, especially those living in the so-called highly developed countries, widely acknowledge that the development
ผู้เขียน Dr. Sauwalak Kittiprapas
e-books(PDF)
140.00 บาท
140.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด