ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
มัธยม
BiologyHot!

Biology

วิชาชีววิทยาจัดเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
590.00 บาท
560.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการต่อยอดทางด้าน...ชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิ สอวน. ชีวิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย
สารบัญ
หน่วยที่ 1 ชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์ (Biochemistry and Biology)
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ (Animal Structure and Function)
หน่วยที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช (Plant Structure and Function)
หน่วยที่ 4 การแบ่งเซลล์และหลักพันธุศาสตร์ (Cell Division and Principles of Genetics)
หน่วยที่ 5 วิวัฒนาการ (Evolution)
หน่วยที่ 6 ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiodiversity)
หน่วยที่ 7 พฤติกรรมสัตว์และหลักนิเวศวิทยา (Animal Behavior and Principles of Ecology)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164230705 (ปกอ่อน) 580 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 207 x 296 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2016
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :