ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา

A-level Biology Mock-up Exams I

หนังสือข้อสอบชีววิทยาที่เป็นโจทย์แนวใหม่ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
279.00 บาท
237.15 บาท
A-level Biology Mock-up Exams I
เนื้อหาโดยสังเขป
    การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีรูปแบบของข้อสอบวิชาชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยข้อสอบชีววิทยาหลักที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย เรียกว่า A-level Biology ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ โดย A-level Biology เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งข้อสอบจะอ้างอิงจากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียน สสวท. ท้ัง 6 เล่ม ข้อสอบจะมีลักษณะที่เน้นใจความสําคัญของแต่ละบทและเน้นไปที่ทักษะและกระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองต่าง ๆ ดังนั้น ทางผู้เขียนจึงมีการพัฒนาชุดข้อสอบจำนวน 5 ชุดที่เน้นทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและรวบรวมจัดทําเป็น หนังสือ A-level Biology Mock-Up Exams I เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้แม่นยําและรวดเร็วขึ้น
สารบัญ
แบบทดสอบชุดที่ 1
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2
แบบทดสอบชุดที่ 3
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3
แบบทดสอบชุดที่ 4
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 4
แบบทดสอบชุดที่ 5
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 5
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165981781 (ปกอ่อน) 186 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 295 x 12 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :