ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ขยายวันช็อป งานหนังสือออนไลน์ซีเอ็ด วันนี้ – 31 พ.ค. 64 สำรวจโปร คลิก Flash sale ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก พบสินค้าสุดฮิต Cashflow Games เกมคนอยากรู้เรื่องเงินต้องเล่น เพียง 2,559 บาท คลิก DIY ไปกับชุด STEM ต่อสนุก ลด 50 % ทุกชิ้น คลิก ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการอ่านและการเขียน คลิก
พระ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร
80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)

80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)

อดีตชาติ การบรรลุธรรม และความเป็นเลิศ ของ อสีติมหาสาวก
หนังสือ
700.00 บาท
665.00 บาท
80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ประวัติพระอรหันต์ ๘๐ รูป อ้างอิงจากในพระไตรปิฎก โดยนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับชีวประวัติของพระอรหันต์ ตั้งแต่อดีตชาติที่มีความปรารถนาเป็นเอตทัคคะ รวมถึงการบำเพ็ญบุญกับพระทักขิไณย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้า แล้ววนเวียนไปตามภพภูมิต่างๆ ด้วยอำนาจกรรม พร้อมบันทึกถึงความพิเศษพิสดารแห่งบารมีของพระอรหันต์ จนถึงภพชาติสุดท้ายที่พวกท่านได้เกิดยังถิ่นประเทศในชมพูทวีป แล้วถูกอานุภาพกุศลกรรมกระตุ้นเตือนให้แต่ละท่านมีวิถีชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางเสด็จดำเนินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สารบัญ
- พระอรหันต์องค์ที่ 1 พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ : ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านรัตตัญญู
- พระอรหันต์องค์ที่ 2 พระวัปปะเถระ : ผู้ปรารถนาบรรลุธรรมเป็นคนแรก
- พระอรหันต์องค์ที่ 3 พระภัททิยเถระ : ภิกษุสาวกรูปที่สาม
- พระอรหันต์องค์ที่ 4 พระมหานามเถระ : ภิกษุผู้ทำให้จิตตคฤหบดีเลื่อมใส
- พระอรหันต์องค์ที่ 5 พระอัสสชิเถระ : พระอาจารย์ของพระสารีบุตรเถระ
- พระอรหันต์องค์ที่ 6 พระนาลกเถระ : ภิกษุผู้บำเพ็ญโมเนยยปฏิปทา
- พระอรหันต์องค์ที่ 7 พระยสเถระ : กัลยาณมิตรของภิกษุ 54 รูป
- พระอรหันต์องค์ที่ 8 พระวิมลเถระ : ภิกษุสหายสนิทพระยสะ
- พระอรหันต์องค์ที่ 9 พระสุพาหุเถระ : ภิกษุสหายสนิทของพระยสะ
- พระอรหันต์องค์ที่ 10 พระปุณณชิเถระ : ภิกษุสหายสนิทพระยสะ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160300785 (ปกแข็ง) 960 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 216 x 304 x 56 มม.
น้ำหนัก: 2745 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :