ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
มองหา เทคนิคทำ Facebook ดีลดี รับฟรี ลายเซ็นนักเขียน และ กระเป๋าผ้า 1 ใบ คลิก ดีลเด็ด สินค้า Flash sale ลด 30 % คลิก
ทั่วไป
65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ
65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ

65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ

ฝึกให้เด็กใช้สมองทุกส่วนอย่างสมดุล ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถรอบด้าน ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ช่วยให้ผู้ปกครองและครูทราบถึงปัญหาการเรียนรู้ของเด็กและแนวทางการแก้ไข
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ
เนื้อหาโดยสังเขป
    "บาร์บาร่า ไมสเตอร์ วิตาล" ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงมาเล่า โดยเขียนทำนองประวัติส่วนตัวและเป็นคู่มือครูด้วย เธอถนัดใช้สมองซีกขวา ตอนเด็กเธอต้องหาวิธีช่วยเหลือตัวเอง หาวิธีเรียนเองเพราะเรียนรู้อย่างผู้อื่นมิได้ เมื่อเป็นครูก็ต้องค้นหาวิธีสอนใหม่เพราะหลักสูตรใช้วิธีแบบเดิมๆ ซึ่งการพัฒนาสมองที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดคือเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย โดยฝึกให้เด็กใช้สมองทุกๆ ส่วนไปพร้อมๆ กัน บาร์บาร่าจึงรวบรวมเทคนิคการสอนเด็กไว้ทั้งหมด 65 วิธี เช่น การออกเสียงตัวสะกด การเขียนอักษรตัวเต็ม เสียงและรูปทรง การสอนเรื่องสี ตัวเลข และรูปทรง การสอนทิศทาง การบวกเลข การลบเลข วิธีสอนเรื่องเวลา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและครูนำไปฝึกบุตรหลาน
สารบัญ
บทที่ 1 ความถนัดของซีกสมอง (hemispheric specialization)
บทที่ 2 รูปแบบและวิธีคัดแยกเบื้องต้นเพื่อประเมินความถนัด (modality and dominance screening)
บทที่ 3 กลยุทธ์การเรียนรู้ (learning strategies)
- การเดินที่ใช้แขนขาเคลื่อนไหวสลับข้างกัน (cross-lateral march)
- กิจกรรมส่งเสริมประสาทสัมผัสทางแฮปติก (haptic activities)
- การรู้สึกด้วยการแตะสัมผัส (sensing though touch)
- วิธีอ่านทั้งคำ (whole -word approach)
- การออกเสียงสะกดตัวอัษร (phonics)
ฯลฯ
บทที่ 4 ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง (one step beyond)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160423637 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 143 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับUnicorns Are Real
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: Jalmar Press
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :