ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การเลี้ยงดูบุตร
12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ
12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ

12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ

แนวทางสร้างเด็กให้เติบโตอย่างสมดุล งดงามและมีความสุข
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
220.00 บาท
209.00 บาท
12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ
เนื้อหาโดยสังเขป
    "12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ" จะพาคุณไปทำความรู้จักกับกระบวนการกล่อมเกลาหรือเลี้ยงดูเด็ก ให้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ตามหลักการแพทย์มนุษย์ปรัชญาที่ว่าด้วย "The Twelve Sense" ซึ่งต้องทำผ่านการสร้างประสบการณ์ให้กับผัสสะ (สัมผัส) ต่าง ๆ ของเด็ก ๆ เมื่อเราใส่อะไรผ่านผัสสะไหนให้พวกเขารับรู้ สิ่งนั้นก็จะถูกฝังไว้ในตัวตนและจะส่งผลต่อการเป็นเขาในระยะยาว

    หนังสือเล่มนี้เขียนโดย "นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล" หรือ "หมอปอง" อุปนายกสมาคมการแพทย์มนุษย์ปรัชญาไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ภาคทฤษฎี และประสบการณ์ส่วนตัว ผ่านบทความที่อ่านเข้าใจง่ายและลึกซึ้ง ทั้งยังประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมกันนี้ยังมีบทสัมภาษณ์จากนักการศึกษาและนักบำบัดทั้ง 9 ท่าน ที่นำเรื่อง The Twelve Sense มาใช้ในชีวิตจริง และมี QR ฉนกำ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าไปสแกนดูคลิปกิจกรรมสั้นๆ ทำตามได้ง่ายๆ เพราะการกล่อมเกลาดูแลเด็ก ก็คือการดูแลอนาคตของครอบครัวของสังคม ของประเทศ และของโลกใบนี้ เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอย่างยั่งยืน
สารบัญ
- บทนำ : ทำความรู้จัก 12 Senses กันก่อน
- Part 1 Sense of Body หรือ Lower Senses
- บทสรุปของ Lower Senses
- จาก 12 Senses สู่ชีวิตประจำวัน
- Part 2 Sense of Soul หรือ Middle Senses
- บทสรุปของ Middle Senses
- จาก 12 Sense สู่ชีวิตประจำวัน
- Part 3 Sense of Spirit หรือ Higher Senses
- บทสรุปของ Higher Senses
- จาก 12 Senses สู่ชีวิตประจำวัน
- บทสรุป
คำนิยม
 "เพราะ" สุข-ทุกข์...เป็นสากล "ผัสสะ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตที่รอดและปลอดภัย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติ ที่จะทำให้เราใช้ช่วงเวลาและวัย กับการเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตอย่างไม่ขาด สติปัญญา เพื่อให้เราเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้และเพื่อการพ้นทุกข์ร่วมกัน" 
    -- แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต --

    "เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ช่วยเรื่องพัฒนาการเด็กโดยองค์รวม เพื่อให้เด็กได้มีความเจริญงอกงามทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เป็นเด็กดีมีความสุข พัฒนาได้ทั้ง IQ และ EQ เข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้ผลจริง" 
    -- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา --

    "หนังสือเล่มนี้เป็นมรดกล้ำค่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ที่ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย เป็นของขวัญให้ผู้อ่านเชื่อมต่อกับปัญญาญาณของบรรพชน เพื่อขับเคลื่อนวิวัฒนาการของมนุษย์และโลกสืบไป" 
    -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง ตันติวงศ์ --
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163932945 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สนง.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2020
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แนวทางสร้างเด็กให้เติบโตอย่างสมดุล งดงามและมีความสุข
หนังสือ
220.00 บาท
209.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด