ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย
10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง)

10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง)

รางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี ปี 2552
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
795.00 บาท
755.25 บาท
10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง)" เล่มนี้ นำเสนอประวัติศาสตร์ทางเลือก ผลงานของ "ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์" นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ผู้มีผลงานวิพากษ์ปอกเปลือกแนวคิด "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" มาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาในเล่มมาจากงานวิจัย "ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน พ.ศ. 2435-2535" ที่จะพาคุณผู้อ่านย้อนกลับไปสำรวจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ "ชาติไทยและความเป็นไทย ในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่าน" โดยวิเคราะห์ผ่านปัญญาชนไทย 10 คนที่มีส่วนสำคัญในการนิยามสืบทอด และเผยแพร่แนวคิด "ความเป็นไทย" จากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์และงานวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะสามารถค้นคว้า เชื่อมโยง และตีความข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ โดยเปิดเผยให้เห็นแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ที่ต่างออกไปจากประวัติศาสตร์กระแสหลัก ทำให้เห็นภาพมุมกว้างของกระบวนการนิยาม "ความเป็นไทย" ตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
ภาคที่ 1 การสร้างวิธีคิดเกี่ยวกับ "ชาติไทย" เเละ "ความเป็นไทย" โดยปัญญาชนเเห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
- บทที่ 1 การสร้างความหมายของ "ชาติไทย" เเละ "ความเป็นไทย" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- บทที่ 2 การสร้างเเละการปลูกฝังความหมายของ "ชาติไทย" เเละ "ความเป้นไทย" โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- บทที่ 3 การสร้างความหมายของ "ชาติไทย" / "เมืองไทย" เเละ "ความเป็นไทย" โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
- บทที่ 4 การสถาปนาความหมายของ "ชาติไทย" เเละ "ความเป็นไทย" โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
- บทที่ 5 การสถาปนาความหมายของ "ชาติไทย" เเละ "ความเป็นไทย" โดยพระเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
บทสรุป การสร้างวิธีคิดเกี่ยวกับ "ชาติไทย" เเละ "ความเป็นไทย" โดยปัญญาชนเเห่งรัฐสมบูรณาสิทธิราชย์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169174479 (ปกแข็ง) 600 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 175 x 246 x 38 มม.
น้ำหนัก: 1090 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์openbooks, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
รางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี ปี 2552
หนังสือ
795.00 บาท
755.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด