ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
มัธยม
 เสริมทักษะสังคมศึกษา ม.5 ส 503-504, ส 0410, ส 0411

เสริมทักษะสังคมศึกษา ม.5 ส 503-504, ส 0410, ส 0411

 
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
Tags : ส.041
เสริมทักษะสังคมศึกษา ม.5 ส 503-504, ส 0410, ส 0411
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ เสริมทักษะสังคมศึกษา ม.5 ส 503-504, ส 0410, ส 0411   ประกอบด้วย
-   ประกอบด้วยแบบทดสอบตามเนื้อหารายวิชา   ม.5 ส 503-504   สัคมศึกษา   และรายวิชา   ส 0410, ส 0411   พระพุทธศาสนา
-   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจและฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
สารบัญ
ส 503
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพและการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ประเทศไทย
บทที่ 2 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย
บทที่ 3 ประชากรไทย
บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคเหนือ
บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคกลาง
บทที่ 6 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทที่ 7 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคใต้
บทที่ 8 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะวันออก
บทที่ 9 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะวันตก
เฉลยแบบทดสอบ ส 503
ส 504
บทที่ 1 ความรู้เยื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 กระบวนการทางเศรษฐกิจ
บทที่ 3 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
บทที่ 4 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เฉลยแบบทดสอบ ส 504
ส 0410
บทที่ 1 พุทธวิธีในการพัฒนาปัญญา
บทที่ 2 พุทธจริยาและประวัติพุทธบริษัท
บทที่ 3 พุทธธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต
บทที่ 4 บทบาทของพระสงฆ์และการปฏิบัติตนที่เหมาะต่อพระสง
ฯลฯ
เฉลยแบบทดสอบ ส 0410
ส 0411
บทที่ 1 หลักการพัฒนา
บทที่ 2 พุทธจริยาและประวัตพุทธบริษัท
บทที่ 3 พุทธธรรมเพื่อชีวิต
บทที่ 4 บทบาทของพระสงฆ์
บทที่ 5 พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พุทธศาสนสุภาษิต และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
เฉลยแบบทดสอบ ส 0411
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743083022 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
สำนักพิมพ์แม็ค, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2000
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4