ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
อยากเล่นหุ้นสายเทค ต้องรู้อะไร เจอกันในคลาส “รู้เทคนิค พลิกกำไร” คลิก อ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องสนุก ถ่ายคลิปลุ้นรางวัล! ใน Oxford Big Read 2021 คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก หนังสือและอีบุ๊ก ติดอันดับขายดี ราคาพิเศษ คลิก Flash sale 30 % คลิก ใต้รอยกรีด ลด 30% ช็อป ซื้อ 2 เล่ม รับฟรี หนังสือคำศัพท์อังกฤษ-ไทย คลิก
ศาสนา
นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ (PDF)
นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ (PDF)นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ (PDF)นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ (PDF)

นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ (PDF)

ศึกษาเปรียบเทียบนิทานชาดกใน "คัมภีร์มหาวัสตุกับอรรถกถาชาดก" ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งนิทานชาดกเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงนิทานอ่านเพลิน แต่ได้แสดงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
e-books(PDF)?
165.00 บาท
นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงการศึกษาเปรียบเทียบนิทานชาดกใน "คัมภีร์มหาวัสตุกับอรรถกถาชาดก" ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด ส่วนที่คล้ายกันเป็นอย่างไร ส่วนที่ต่างกันเป็นอย่างไร และนิทานชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุที่ไม่เหมือนกับนิทานชาดกในอรรถกถาชาดกเลยมีเรื่องใดบ้าง เนื้อความเป็นอย่างไร มีที่มาจากที่ใด ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในประเด็นดังกล่าว จะขยายความรู้ในเรื่องการศึกาานิทานชาดก อันเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาหมวดสำคัญให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และที่สำคัญ นิทานชาดกเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงนิทานอ่านเพลิน แต่ได้แสดงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา โดยเฉพาะการบำเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้สัจธรรมในพุทธศาสนา
สารบัญ
1. มหาวัสตุและอรรถกถาชาชาดก
2. ชาดกในมหาวัสตุที่คล้ายคลึงกับชาดกในอรรถกถาชาดก
3. ชาดกในมหาวัสตุที่ต่างไปจากชาดกในอรรถกถาชาดก
4. บทสรุป
คำนิยม
ผู้เขียนดีใจที่อาจารย์รื่นฤทัยเป็นผู้ที่รักภาษาไทย และพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ในด้านภาษาไทยอยู่เป็นประจำและในหนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ อาจารย์รื่นฤทัยกำลังจะนำท่านผู้อ่านไปยังอีกมุมมองหนึ่งของเรื่องชาดกโดยมุ่งไปถึงชาดกในวรรณคดีสันสกฤต ที่จริง ชาดกภาษาสันสกฤตที่เคยเข้ามาอยู่ในวงวรรณคดีไทยก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งมีชื่อเรื่องว่าเป็นชาดกโดยตรงคือ ชาตกมาลา อาจารย์รื่นฤทัยได้เลือกที่จะเปรียบเทียบชาดกบาลีหรือชาดกในฝ่ายเถรวาทกับภาษาสันสกฤตที่มีแทรกอยู่ใน คัมภีร์มหาวัสตุ โดยที่ผู้เขียนขอสนับสนุนอาจารย์รื่นฤทัยที่นำเรื่องชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุ มาเปรียบเทียบกับชาดกฝ่ายเถรวาทที่เรารู้จักกันทั่วในประเทศไทย
    -- ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ บุษยกุล --
                     ราชบัณฑิต
   
    เมื่อทราบว่าอาจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธ์ ได้เขียนนิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ ออกเผยแพร่ จึงดีใจที่ได้อ่านชาดกที่ไม่เคยอ่านมาก่อน ถือเป็นลาภอันประเสริฐ และอดที่จะสรรเสริญความเพียรของท่านอาจารย์รื่นฤทัยเสียมิได้ เพราะการเขียนแบบนี้ต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างมาก ยากที่จะหาคนเขียนหนังสือแบบนี้ได้ง่าย ๆ ในปัจจุบันครั้นได้อ่าน นิทานชาดกฉบับเปรียบเทียบ เล่มนี้แล้ว ได้รู้ว่ามีหลายเรื่องที่ไม่เคยอ่าน เมื่อได้รับเชิญให้เขียนคำนิยม จึงรับปากด้วยความดีใจที่ได้แสดงความขอบคุณในการที่ได้ความรู้เพิ่มเติม
    -- สมบัติ พลายน้อน (ส.พลายน้อย) --
          ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160041848 (PDF) 0Bytes 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :